Fundusz Własności Pracowniczej PKP solą w oku decydentów

Fundusz Własności Pracowniczej PKP solą w oku decydentów

05 stycznia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP w Gdyni Cargo domaga się wyjaśnień w sprawie „niejasnych machinacji" PKP S.A. przy odprowadzaniu środków finansowych ze zbywanego majątku kolejowego na Fundusz Własności Pracowniczej. – Pomimo wielokrotnych naszych interwencji sprawa wciąż pozostaje niejasna – mówi Tadeusz Tuma, przewodniczący MZZPK RP.

Fot. Marek Proszak, Wikimedia

Fundusz Własności Pracowniczej PKP to projekt dzięki któremu po raz pierwszy w Polsce znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposób udziału pracowników w prywatyzacji firmy. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (PKP) z 2000 r., do Funduszu trafia 15 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., m.in. nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych utworzonych przez PKP S.A. Pieniądze te, w formie jednostek uczestnictwa, są własnością uczestników Funduszu. Na koncie Funduszu znajduje się ponad pół miliarda złotych.

Niemniej, działalność władz państwowych w zakresie przekazywania środków finansowych na FWP z prywatyzacji składników majątku PKP wciąż budzi wiele wątpliwości. Dowodem na to są dwie interpelacje poselskie posła Janusza Sanockiego do ministra infrastruktury i budownictwa. Pierwsza (nr 5181) z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie przekazywania przez PKP S.A. środków finansowych do FWP PKP nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Poseł, jak sam wskazał,otrzymał na nią niepełną odpowiedź. W związku z tym 16 grudnia wystosował drugą interpelację (nr 8325) w sprawie transparentności sprzedaży niektórych składników majątkowych państwowej spółki PKP S.A.

 – Prócz pytań dotyczących kwot i dat uzyskania przez PKP S.A. środków ze zbycia majątku kolejowego jest pytanie dotyczące dat i kwot odprowadzonych środków na konto Funduszu. Świadczy to o tym, że sprawa nadal budzi kontrowersje, gdyż nie została dostatecznie wyjaśniona – mówi Tadeusz Tuma, przewodniczący MZZPK RP.

W interpelacji pojawiają się też pytania: „jakie składniki majątku PKP S.A. pozostały jeszcze do sprzedaży (prywatyzacji)?” oraz „czy z realizacji rządowego programu „Mieszkanie plus” przewidującego utworzenie Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, do którego mają być wnoszone nieruchomości PKP S.A., będą odprowadzane do Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO odpowiednie środki finansowe?”.

W opinii Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP w Gdyni Cargo, do tej pory zarządzanie majątkiem kolejowym przez PKP S.A. odbywało się w sposób niejasny. – Niektóre elementy sprzedawano odprowadzając należne środki na FWP. Inne przekazywano za darmo np. uwłaszczenie Przewozów Regionalnych. Samorządy otrzymują też różnego rodzaju obiekty kolejowe, przeważnie budynki dworców kolejowych – nieodpłatnie. PKP S.A. poprzez spółkę zależną Xcity Investment wchodzi w partnerstwo biznesowe celem zagospodarowania lukratywnego majątku kolejowego (tereny kolejowe w centrach miast). Przykład? Proszę: działki w Warszawie przy ul.Al.Jerozolimskie/ ul.Al.Jana Pawła II czy ul.Al.Jerozolimskie/ ul.Żelazna). Tym samym cenny kolejny majątek jest wyłączany z pomnażania wartości FWP – wymienia przewodniczący Tuma.

Jak dodaje, kolejną okazją do „wyprowadzenia majątku kolejowego bez odpisu na FWP” to przekazanie 27 działek w 15 miastach  o łącznej powierzchni ok. 20 ha, które będą wykorzystane w programie Mieszkanie Plus. Działki znajdują się w miastach m.in.: Warszawie, Lublinie, Gliwicach, Katowicach, Sochaczewie, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Opolu, Ełku i Poznaniu.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że w skład sprzedanego majątku PKP wchodzi 16 spółek: Polskie Koleje Linowe, FUM Poręba, GTS Energis, Huta Szczecin, Biuro Turystyczne Koltur, Bombardier Transportation /ZWUS/ Polska, WSK-PZL Kalisz, Kolmex, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, CTL Północ, Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego, Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku, Kolejowe Zakłady Łączności, Polskie Huty Stali, Koksownia Przyjaźń, Interfirm.

–  O tym wiemy, a ile sprzedano majątku, o którym nie wiemy (np. wszystkie mieszkania kolejowe sprzedawane czy to pracownikom, czy w drodze przetargu) nie odprowadzając ustawowych 15% na FWP? – pyta Tadeusz Tuma. – Wydaje się, że najważniejszym obecnie zadawanym pytaniem jest to, ile majątku do sprzedaży pozostało jeszcze w PKP S.A. Czas zakończyć oszukiwania kolejarzy. Czas zakończyć stosowanie mętnej wody przy gospodarowaniu majątkiem kolejowym. Jako kolejarze, posiadacze jednostek uczestnictwa FWP nie chcemy nic więcej niż to, co zapisano w art.63 ust.2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o PKP dotyczącym przekazywania 15% środków finansowych ze zbywanego majątku PKP S.A. na konto Funduszu Własności Pracowniczej – akcentuje Tuma.

PODZIEL SIĘ

3 komentarze

  1. Tu wszystkie organizacje związkowe powinny rozpocząć procedurę prowadzącą do strajku generalnego na kolei !! To najprostszy i najszybszy sposób wyegzekwowania prawa, bo prawo jest po naszej stronie. Ponadto organizacje winny dokonać zgłoszenia do prokuratury jednocześnie domagając się wyrównania tej szkody dla tych co już sprzedali swoje jednostki uczestnictwa w Funduszu!!! Jest taki przepis. Składanie pozwu w sądzie to długa i nieskuteczna droga bo PiS ma już władzę nad sądami!

  2. Panie Tuma, nie wysilaj się Pan. To wstyd i brak honoru!! Co do tej pory człowieku zrobiłeś dla kolejarzy, oprócz nabazgrania kilkanaście linijek w jakiejś gazecie lub piśmie do PKP SA. Nic! Dosłownie nic!! Zgłosiłeś sprawę do prokuratury ????? Więc tobie i i innym podobnym powiem: małcziat sobaki !!!!!! Wy gracie teatr razem z władzą z PKP SA przed pracownikami PKP, oszukujecie ich!! Łotry jedne! Krzywda kolejarzy za którą jesteście odpowiedzialni spadnie na wasze dzieci!!!! Te samą grę uprawia też i ten rząd czyli PiSnawodę-fotomontaż.

  3. Bez pozwu zbiorowego sie nie obejdzie...Każdy kolejny rząd będzie chciał wydymac kolejarzy, a realizacja udziałów akcji , będzie mozliwa za lat 20 , przy czym ktoś kupi przez ten czas kamienicę, a drugi mała piwnice...Emeryt dzisiejszy zrealizuje w w wieku metrykalnym lat 80- o ile tego dożyje....czyli po 37 latach od chwili wprowadzenia zapisu ustawy o komercjalizacji PKP i i uzyskaniu akcji przez pracowników..Piszmy pozew , sprawnie i pilnie s.Jednoczmy sie!!!!!!!!!

DODAJ KOMENTARZ