Pociągiem z Nowego Targu do Zakopanego?

Pociągiem z Nowego Targu do Zakopanego?

22 lutego 2017 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
PODZIEL SIĘ

Bezpośrednie połączenie kolejowe z Nowego Targu do Zakopanego, integracja transportu kolejowego z innymi środkami komunikacji, rozbudowa infrastruktury wokół dworców i budowa parkingów typu P&R (parkuj i jedź) – wszystko to w przyszłości ma szansę na realizację. O perspektywach i możliwościach rozwoju transportu kolejowego na Podhalu rozmawiał z samorządowcami powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.

Fot. malopolska.pl

Podczas spotkania marszałek podkreślił jak istotną rolę w strategii rozwoju województwa odgrywa zwiększenie roli transportu publicznego, w szczególności transportu kolejowego.

Zarówno w Strategii Rozwoju Transportu, jak i w działaniach zarządu województwa wyraźnie widać, że stawiamy na kolej. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zwiększyliśmy o ponad 20% pracę przewozwą w regionie – podkreślał gospodarz regionu.

Wśród czynników bezpośrednio wpływających na rozwój sieci kolejowej marszałek wymienił: odpowiednią infrastrukturę, przede wszystkim tory o określonych parametrach, nowoczesny tabor zapewniający komfort podróży pasażerów oraz środki na dofinansowanie przewozów.

Konieczne jest pełne zintegrowanie transportu kolejowego z innymi środkami komunikacji, budowa atrakcyjnej infrastruktury wokół przystanków i dworców kolejowych oraz parkingów np. typu „Park&Ride". Pasażer musi dostać usługę na wysokim poziomie, jeśli chodzi o cenę, czas dojazdu i komfort. To musi być kompleksowo rozwiązane – argumentował Jacek Krupa.

Biorąc pod uwagę liczbę zainteresowanych pasażerów i potencjał związany z rozwojem ruchu turystycznego oraz odpowiedni stan infrastruktury rozważane jest utworzenie pierwszego odcinka kolei pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem. Szacowana wysokość dopłat do przewozów to ok. 5 mln zł rocznie (przy docelowych 15 połączeniach w każdą stronę).

Zgodnie z wstępnym założeniem 2/3 kosztów pokrywałoby województwo, a pozostałą część zainteresowane samorządy. Niezbędna będzie również modernizacja infrastruktury dworców i przystanków, budowa zaplecza parkingowego oraz integracja systemów transportowych gmin z siecią kolejową. W pierwszym etapie realizacji przedsięwzięcia marszałek Jacek Krupa zaproponował opracowanie przez województwo projektu ramowego porozumienia, które po uzgodnieniach zostanie przedstawione do podpisu samorządom zainteresowanym uruchomieniem połączenia na swoim terenie.

PODZIEL SIĘ

3 komentarze

  1. Wszystkie osobówki jadące z Zakopanego do Krakowa jeżdżą przez Nowy Targ , ale wskazane jest uzupełnienie tego osobówkami w relacji : Zakopane - Nowy Targ + odbudową lokalnej linii przygranicznej : Nowy Targ - Podczerwone , co umożliwi lekki ruch towarowy na południe .

  2. Panie Krupa, do takiej Krynicy powinien być pociąg codzienny, na który kuracjusze mogą się przesiąść w Krakowie z pociągów z Wrocławia, Katowic, Kielc, Częstochowy itp i dojechać do Krynicy ok 12-13 i ok 14 odjeżdżać do Krakowa, aby można się przesiąść do pociągów w w/w kierukach. Do Zakopanego z Krakowa to powinien być takt godzinny, część pociągów przyspieszonych. Za grosze można było wykupić EN81. W sam raz na N. Targ - Zakopane, N. Sącz - Krynica czy Stróże - Gorlice. Ale lepiej rozłożyć kolej regionalną na łopatki, bo KMŁ wyglądają tak dobrze tylko w Excelu... Aż się prosi o odbudowę N. Targ - Podczerwone - Trstena i wpuszczenie Słowaków do Nowego Targu. Oni wiedzą, jak powinna wyglądać kolej regionalna, polecam marszałkowi Krupie lekturę słowackiego rozkładu sieciowego

DODAJ KOMENTARZ