kurier kolejowy

12.02.2013 13:46

PKP PLK

Rzeszów: po nowych torach do Przemyśla

Fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wykonanie robót budowlanych na szlakach: Rogóżno – Przeworsk i Łańcut – Rogóżno oraz na stacjach: Strażów i Łańcut w ramach rewitalizacji linii kolejowej E30, na odcinku Rzeszów – Przemyśl.  

Planowane prace obejmą między innymi:

  • montaż samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe na szlaku Rogóżno – Przeworsk,
  • roboty budowlane na szlaku Łańcut – Rogóżno, w tym remont peronów na przystankach Głuchów i Kosina wraz z wymianą oświetlenia i instalacją wiat, remont 10 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów)
  • roboty budowlane na stacji Strażów, w tym kompleksową wymianę nawierzchni, przebudowę peronu, remont 2 obiektów inżynieryjnych oraz kładki dla pieszych, budowę oświetlenia
    i poprawę bezpieczeństwa na 2 przejazdach kolejowych
  • roboty budowlane na stacji Łańcut, w tym: wymianę nawierzchni, przebudowę peronu (wraz
    z oświetleniem) i sieci trakcyjnej, odwodnienie układu torowego oraz peronu i dojść do peronu, modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym, remont 2 przepustów.

Realizacja zadania planowana jest od kwietnia do października 2013 roku.

Zakres planowanych prac, jest kontynuacją rozpoczętej w 2010 r. rewitalizacji linii kolejowej E30, na odcinku Rzeszów – Przemyśl. Inwestycja ma na celu przywrócenie na linii prędkości konstrukcyjnej 120 km/godz oraz skrócenie czasu jazdy pociągów. Rewitalizowana trasa Rzeszów – Przemyśl będzie stanowiła uzupełnienie modernizowanej trasy Kraków – Rzeszów. Czas przejazdu najszybszym pociągiem z Krakowa do Rzeszowa po zakończeniu prac wyniesie ok. 1 godziny i 20 minut, natomiast przejazd z Krakowa do Przemyśla nie przekroczy 2 godzin.

Otwarcie ofert przetargowych planowane jest 21 marca 2013. Inwestycja będzie realizowana ze środków budżetowych.