Analizy Raport UTK o branży kolejowej w 2011 roku

Raport UTK o branży kolejowej w 2011 roku

11 października 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Urząd Transportu Kolejowego opublikował opracowanie podsumowujące funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku, dotyczące przewozów pasażerskich, towarowych i infrastruktury kolejowej w ujęciu zarówno krajowym, jak i europejskim.

Fot. Rafał Wilgusiak

Dokument obrazuje obecny stan polskiego systemu transportowego oraz perspektywy jego rozwoju, w tym szczegółową analizę najważniejszych zjawisk zachodzących na rynku kolejowym. Raport porusza następujące zagadnienia:

 • diagnoza stanu i cechy charakterystyczne rynku transportu kolejowego,
 • konkurencja międzygałęziowa na rynku przewozowym w Polsce i Europie,
 • struktura podmiotowa polskiego rynku kolejowego,
 • struktura przedmiotowa polskiego rynku kolejowego,
 • struktura taboru kolejowego będącego w dyspozycji przewoźników kolejowych,
 • wielkość oraz wskaźniki efektywności rynku kolejowego,
 • licencjonowanie przewozów kolejowych,
 • wskaźniki jakości pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zagadnienia ochrony praw pasażerów i roli Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie,
 • sposób udostępniania przez zarządców infrastruktury kolejowej - przewoźnikom,
 • wysokość opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej,
 • jakość polskiej infrastruktury kolejowej.


Pełna treść raportu "Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku"

PODZIEL SIĘ