WKD pozyska 6 nowych EZT-ów

WKD pozyska 6 nowych EZT-ów

07 listopada 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Rusza realizacja projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej polegająca na zakupie 6 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz stworzeniu nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na wszystkich przystankach WKD. Projekt wart 124,7 mln zł jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w kwocie 57,8 mln zł.

Fot. Tomasz Zajkowski

Pojazdy będą przystosowane do pracy pod napięciem 3kV prądu stałego. WKD ma zmienić zasilanie sieci trakcyjnej na całej linii do lipca przyszłego roku.

Większy komfort
W porównaniu do czternastu EN97, które w tym roku przewoźnikowi dostarczyła bydgoska Pesa, nowe elektryczne zespoły trakcyjne będą się różniły wnętrzem, systemem siedzeń i ustawieniem poręczy.

- Zostaną m.in. wzięte pod uwagę sugestie pasażerów,  którzy narzekali na zbyt małą ilość miejsc siedzących w pojazdach Pesy. W nowych pociągach będzie w sumie 500 miejsc przy założeniu, że na jednym metrze kwadratowym zmieści się 5 osób - tłumaczy Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy WKD.

Poza tym tabor ma być dostosowany do istniejącego zaplecza technicznego, mieć wysokość gotowość eksploatacyjną i większe przyspieszenie rozruchu a=1,2 m/s2. Długość całkowita nie może przekraczać 60 metrów. Pojazdy mają rozwijać maksymalną prędkość 80 km/h, posiadać 4 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i 8 miejsc na rowery.

- Trwa przygotowywanie postępowanie przetargowego. Przetarg na dostawę nowych EZT-ów ruszy na początku przyszłego roku – mówi Kulesza.

SIP i monitoring
Szwajcarzy dofinansują również budowę systemu informacji pasażerskiej. W sumie na stacjach WKD powstanie 56 peronowych wyświetlaczy elektronicznych, które będą prezentowały podróżnym aktualną informację o czasach odjazdów pociągów zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz z uwzględnieniem aktualnego położenia pojazdów i sytuacji na torach. Dodatkowo powstanie tez system monitoringu obejmujący co najmniej 85 kamer (stałych i obrotowych). Jego głównym zadaniem ma być obserwacja najważniejszych miejsc dostępnych na stacjach i peronach oraz wokół nich. Na oba systemy, które powstaną do końca 2013 r., WKD przeznaczy ok. 5 mln zł netto. Pozostałe środki pójdą na zakup taboru. Wszystkie sześć pojazdów ma dotrzeć do Grodziska Mazowieckiego w drugiej połowie 2015 r. W ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy przewoźnik otrzyma ok. 58 proc. funduszy potrzebnych do realizacji wymienionych inwestycji. Resztę pokryją środki własne spółki i pieniądze pochodzące z kredytu.

- Rozwiązanie problemów transportowych na Mazowszu od początku było jednym z naszych priorytetów. Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które w pełni przejęło odpowiedzialność za transport kolejowy w regionie. Powołaliśmy w tym celu dwie spółki – Koleje Mazowieckie oraz Warszawską Kolej Dojazdową, która jest własnością konsorcjum samorządu województwa oraz gmin znajdujących się wzdłuż linii. Tabor, jakim dysponowaliśmy, nie był w najlepszym stanie. Musieliśmy szukać różnych mechanizmów finansowych, aby go zmodernizować. Z wielką pomocą przyszły nam środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. To wielka szansa dla WKD na w pełni nowoczesną kolej – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Wsparcie Szwajcarów
Planowane w ramach projektu działania stanowią jednej z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej integrację z innymi środkami transportu publicznego. Wdrażanie projektu rozpoczęto 1 czerwca 2012 r. podpisaniem umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Szwajcarskim Państwowym Sekretariatem ds. Gospodarczych.

- Jest to jeden z dwóch tego typu projektów realizowanych na Mazowszu, jednak zdecydowanie o największej wartości. Podobny realizuje także w Malborku Pomorski Urząd Marszałkowski. W swoim programie szczególną wagę przywiązujemy właśnie do projektów z zakresu infrastruktury i środowiska – zaznacza Dominique Favre, dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.