PKP PLK: wydrukuj rozkład jazdy 2012-13

PKP PLK: wydrukuj rozkład jazdy 2012-13

18 listopada 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Od 18 listopada 2012 r. obowiązkiem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jako zarządcy infrastruktury jest rozwieszanie plakatów o rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich. Jednocześnie wprowadzona zostaje nowa usługa - możliwości samodzielnego wydruku rozkładu jazdy.

Fot. PKP PLK

Rozkład jazdy obowiązujący od 9 grudnia 2012 r. do 9 lutego 2013 r. będzie dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.plk-sa.pl w specjalnej zakładce pod adresem rozklad.plk-sa.pl. Udostępnienie tych informacji to duże ułatwienie dla pasażerów. Ponadto nowy rozkład publikowany jest dwa tygodnie wcześniej niż w latach ubiegłych.

Powyższe rozwiązania są rezultatem wdrożenia w życie zmian w Ustawie z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.). Zmiany nakładają na zarządcę infrastruktury obowiązek dostarczania informacji o rozkładzie jazdy pasażerom poprzez prezentację rozkładu na peronach oraz stronie internetowej zarządcy. Prezentacja nowego rozkładu realizowana jest 21 dni przed jego wejściem w życie.

PODZIEL SIĘ