Tramwaje Śląskie dostaną 30 Twistów

Tramwaje Śląskie dostaną 30 Twistów

10 grudnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Tramwaje Śląskie i Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz podpisały umowę na dostarczenie 30. nowych tramwajów w ramach projektu pn. "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz infrastrukturą towarzyszącą".

Wiz. Pesa

W poniedziałek, 10 grudnia 2012 r. w siedzibie Tramwajów Śląskich w Chorzowie, podpisana została umowa między Spółką a firmą Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz w sprawie dostarczenia 30. sztuk nowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów. Umowa, której wartość przekracza 202,5 mln zł brutto podpisana została przez Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Pesy Tomasza Zaboklickiego i Dyrektora Marketingu i Rozwoju Pesy Marcina Jędryczkę oraz członków Zarządu Tramwajów Śląskich: Dyrektora Generalnego Tadeusza Freislera i Dyrektora Wykonawczego Bolesława Knapika. Zgodnie z zapisami umowy, Pesa w terminie 24 miesięcy od dnia jej podpisania dostarczy 30 sztuk nowych tramwajów spełniających wymogi opisane w specyfikacji zamówienia. Pierwsze nowe tramwaje od Pesy trafią do Tramwajów Śląskich w grudniu 2013 roku.

Nie tylko nowe tramwaje

Zakup nowych tramwajów to element realizacji Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz infrastrukturą towarzyszącą współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach realizacji Projektu Tramwaje Śląskie S.A. we własnym zakresie prowadzą modernizację 30. wagonów tramwajowych. Prace modernizacyjne prowadzone są przez Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie – jednostkę organizacyjną Tramwajów Śląskich S.A. Modernizację kolejnych 45. wagonów prowadzi konsorcjum Modertrans Poznań Sp. z o.o. oraz MPK Łódź Sp. z o.o.

Tramwaj z rodziny Twist

Najnowszy tramwaj z rodziny Twist Pesa Bydgoszcz przygotowała specjalnie z myślą o aglomeracji śląskiej. Zastosowane w nim rozwiązania techniczne są wypadkową wieloletnich doświadczeń zebranych w czasie eksploatacji pojazdów pierwszej, drugiej i trzeciej generacji oraz oczekiwań Tramwajów Śląskich. 

Jednokierunkowy, trzyczłonowy Twist nowej generacji z ponad 73% udziału niskiej podłogi jest pojazdem przyjaznym dla pasażerów, dostosowanym także dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Poruszający się na wózkach inwalidzkich mają ułatwiony dostęp do wnętrza dzięki odpowiednio oznakowanej platformie przy  drzwiach wejściowych.  Nowoczesny układ wymuszonej wentylacji zapewnia wymaganą wymianę powietrza w tramwaju. 

Zastosowanie 7 drzwi - pięciu dwustrumieniowych i dwóch jednostrumieniowych umożliwia szybką i płynną wymianę pasażerów na przystankach.

System informacji pasażerskiej oprócz tablic kierunkowych czołowych i bocznych wykorzystuje również wewnętrzne ekrany LCD, na których dodatkowo emitować można zdjęcia, plansze i filmy reklamowe oraz pasek z informacjami prasowymi. Poczucie bezpieczeństwa pasażerów wzmacnia również system zewnętrznego i wewnętrznego monitoringu.

Konstrukcja jezdna tramwaju oparta jest o cztery skrętne wózki posiadające dwa stopnie usprężynowania co korzystnie wpływa na zmniejszenie zużycia kół oraz torowiska a także znacząco podnosi komfort podróżowania.

Układ napędowy umożliwia odzyskiwanie energii podczas hamowania i jej zwrot do sieci, co obniża koszty eksploatacji tramwaju. Istotnym atutem sterowanego mikroprocesorami napędu jest możliwość przemieszczania pojazdu w warunkach awaryjnych, przy wykorzystaniu energii gromadzonej w specjalnych akumulatorach. Układ sterowania pojazdu umożliwia wykrywanie i likwidowanie poślizgów występujących podczas rozruchu i hamowania z wykorzystaniem dostępnych systemów między innymi układu piasecznic.

Klimatyzowana kabina motorniczego wyposażona w ergonomiczny pulpit sterowniczy z centralnym terminalem komputerowym czyni ten tramwaj przyjaznym także dla obsługi. Pojazd wyposażony będzie w mikroprocesorowe sterowanie i diagnostykę obejmującą wszystkie obwody i podzespoły tramwaju decydujące o bezpieczeństwie pracy wagonu z rejestracją zdarzeń w czasie rzeczywistym i zapamiętywaniem stanów awaryjnych. Informacje potrzebne dla prawidłowej obsługi pojazdu przez motorniczego będą wyświetlane w postaci komunikatów i sygnalizacji świetlnej na terminalu komputerowym w centralnym miejscu pulpitu.

Podstawowe dane techniczne:

Długość tramwaju

32000 mm

Szerokość

2400 mm

Prędkość maksymalna

70 km/h

Ilość miejsc siedzących

47

Ilość miejsc

206

Udział niskiej podłogi

73,6%

Finansowanie Projektu

W dniu 5 lipca 2012r. Tramwaje Śląskie S.A. i Bank Pekao S.A. podpisały umowę na emisję obligacji do  kwoty 320 mln zł. Tym samym Tramwaje Śląskie S.A. sfinalizowały montaż środków finansowych na realizację Projektu. Równolegle została podpisana umowa wsparcia przez Tramwaje Śląskie S.A., Bank Pekao S.A. oraz KZK GOP, która była warunkiem emisji obligacji.

Bank Pekao S.A. współfinansuje Projekt poprzez nabycie wyemitowanych przez Spółkę dwóch transzy obligacji. Pierwsza to obligacje długoterminowe do kwoty 231 mln zł.

Zgodnie z zawartą umową wykup obligacji przez Tramwaje Śląskie S.A. następować będzie do końca 2030 roku. Obligacje pierwszej transzy przeznaczone będą na sfinansowanie części inwestycyjnej Projektu. Druga, krótkoterminowa  transza w wysokości do 89 mln zł. zostanie przeznaczona na zapłatę podatku VAT, i prefinansowanie dotacji UE.  Emisja obligacji przez Spółkę nastąpi w latach 2013-2015.

W ramach refundacji poniesionych wydatków na realizację Projektu w dniu 20.08.2012 roku  Tramwaje Śląskie S.A. otrzymały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) pierwsze środki finansowe w wysokości 2,969 mln zł. Pierwszą refundacją zostały objęte wydatki poniesione przez Spółkę na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz opracowanie dokumentacji projektowych.

Wartość Projektu

 • 801,06 mln zł   - Całkowity koszt Projektu (brutto)
 • 651,80 mln zł    - Całkowity koszt Projektu (netto)
 • 591,22 mln zł   - Całkowity koszt Projektu (netto) – część tramwajowa
 • 60,58 mln zł     - Całkowity koszt Projektu (netto) – część trolejbusowa
 • 59% - Zakładany poziom dofinansowania
 • 348,82 mln zł   - Przewidywana wartość dofinansowania z UE – Tramwaje Śląskie S.A.
 • 35,74 mln zł     - Przewidywana wartość dofinansowania z UE – Miasto Tychy

Cele Projektu

 • poprawa obsługi transportowej w rejonie kluczowych obiektów na terenie aglomeracji,
 • poprawa stanu środowiska przyrodniczego dzięki ograniczeniu emisji hałasu i wibracji,
 • poprawa ogólnej sprawności i niezawodności komunikacji publicznej,
 • poprawa ogólnego wizerunku, atrakcyjności i komfortu systemu transportu publicznego,
 • zintegrowanie istniejących systemów komunikacji publicznej,
 • podniesienie komfortu podróżowania,
 • zahamowanie postępujących procesów degradacyjnych komunikacji zbiorowej,

Spodziewane efekty realizacji Projektu:

 • zakup 30 szt.  nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów,
 • zmodernizowanie 75 szt. obecnie eksploatowanych tramwajów,
 • zmodernizowanie ok. 46 km toru pojedynczego,
 • rozbudowa infrastruktury torowej i sieciowej,
 • zwiększenie dostępności komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo poprzez przebudowę platform przystankowych,
 • skrócenie czasu przejazdu pomiędzy miastami,
 • zwiększenie liczby pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport publiczny,
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania komunikacji tramwajowej.
PODZIEL SIĘ