UTK: jest licencja Kolei Wielkopolskich

UTK: jest licencja Kolei Wielkopolskich

12 grudnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W związku z zamiarem znacznego rozszerzenia licencjonowanej działalności przewozu osób przez Koleje Wielkopolskie w dniu 15 listopada 2012 r. spółka przedłożyła licencję Nr WPO/188/2010 na do ponownego zatwierdzenia przez Prezesa UTK.

Fot. Koleje Wielkopolskie

Weryfikacja przedłożonych dokumentów pozwoliła na stwierdzenie spełnienia przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. wymagań ustawowych i wydanie przez Prezesa UTK w dniu 7 grudnia 2012 r. decyzji zatwierdzającej licencję Nr WPO/188/2010 na wykonywanie przewozów kolejowych osób, potwierdzającej zdolność przedsiębiorcy do wykonywania funkcji przewoźnika kolejowego dla rozszerzonej działalności.

PODZIEL SIĘ