Pierwszy polski ERTMS ze wsparciem UE

Pierwszy polski ERTMS ze wsparciem UE

28 grudnia 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały ponad 118 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na pilotażowe wdrożenie elementów systemu ERTMS (ETCS poziomu 2 i GMS-R) na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 145 mln zł.

Fot. Rafał Wilgusiak

Umowa pomiędzy PKP PLK a Centrum Unijnych Projektów Transportowych została zawarta 21 grudnia 2012 r. Projekt pn. „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna" obejmuje zaprojektowanie, zabudowane i uruchomienie podsystemów ERTMS na odcinku o długości 84 km.

Zabudowa ETCS poziomu 2 i GMS-R posłuży do przeprowadzenia odpowiednich testów oraz badań, w tym współpracę elementów systemu a także narodowych cech systemu. Dopiero po ich zakończeniu odcinek zostanie oddany do eksploatacji.

Projekt jest pilotażowy, ponieważ będzie to pierwsza instalacja urządzeń ERTMS dostosowanych do warunków polskich. Dzięki temu trasa z Legnicy do Bielawy Dolnej stanie się częścią europejskiego obszaru, w którym będzie obowiązywać jednakowa homologacja dla tzw. składników interoperacyjności i podsystemu w części przytorowej i pokładowej. Jednocześnie wdrożenie ERTMS podniesie poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

Instalacja podsystemów ETCS poziomu 2 i GMS-R stanowi kontynuację modernizacji linii kolejowej E30. Należy podkreślić, że inwestycja zaprojektowania, zabudowy i uruchomienia systemu ERTMS w powiązaniu z inwestycjami modernizacyjnymi pozwoli na podniesienie parametrów eksploatacyjnych linii kolejowej, co wpłynie na komfort i bezpieczeństwo podróżnych.

ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (European Rail Traffic Managment System) został zaprojektowany w celu ustanowienia zintegrowanego i przyjaznego użytkownikom (przewoźnikom) systemu transportu kolejowego. Ma on zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego, tzn. możliwość swobodnego poruszania się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw (właścicieli infrastruktury) bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw lub maszynistów.

W skład ERTMS wchodzi ETCS i GSM-R. Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS) zapewnia realizację sygnalizacji kabinowej i ciągłą kontrolę pracy maszynisty. Natomiast Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R) jest kolejową wersją systemu GSM, która umożliwia użytkownikom cyfrową transmisję głosu, transmisję danych oraz pozwala na przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych.

PODZIEL SIĘ