Linia nr 25 coraz lepsza

Linia nr 25 coraz lepsza

13 stycznia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Udało się zakończyć prace budowlane na linii kolejowej nr 25 między Starachowicami a Ostrowcem Świętokrzyskim, mimo rozszerzenia ich zakresu. Krakowski PNUIK wykonał je w terminie.

Fot. Zbigniew Piotr Kotarba

W ramach dużego zadania inwestycyjnego - „Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Ocice”, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują prace budowlane na odcinku Starachowice Wschodnie – Ćmielów.

Z uwagi na zakres robót ruch pociągów odbywał się między stacjami Skarżysko – Kamienna a Staw Kunowski po torze nr 2, a od Stawu Kunowskiego do Ostrowca Świętokrzyskiego po torze nr 1.

Wykonawcą prac budowlanych było Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej (PNUIK) w Krakowie.

Szeroki zakres prac

- Specyfikacja robót obejmowała nie tylko wymianę szyn UIC 60 na 60E1 czy dotychczasowych podkładów na nowe, strunobetonowe, ale także kompleksową wymianę istniejących rozjazdów na nowe z uwzględnieniem oczyszczenia podsypki i ich podbicia, likwidację niektórych, zbędnych rozjazdów, zabudowę toru o nawierzchni 49E1, mechaniczne oczyszczenie podsypki z uzupełnieniem jej nowym tłuczniem, reprofilację ław torowiska i podbicie podkładów, stabilizacyjne podbicie z użyciem specjalistycznych maszyn, wymianę nawierzchni na przejazdach wraz z asfaltowaniem dojazdów do tych przejazdów oraz międzytorzy warstwą asfaltobetonu – szczegółowo opisuje Józef Wójcik, prezes PNUIK.

Dodatkowo w ramach specyfikacji wykonawczej należało wykarczować drzewa i krzewy, odtworzyć rowy boczne, a także dokonać regulacji sieci trakcyjnej po zrealizowanych robotach nawierzchniowych.

W Ostrowcu i Bodzechowie

- Mimo tak dużego zakresu robót, wykonawca uporał się z nimi w terminie – podsumowuje Piotr Małek, zastępca dyrektora ds. eksploatacyjnych w PLK Zakładzie Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej. – Firma wykonała wymianę nawierzchni na torze nr 1 i 2 na odcinku 2 km w stacji Starachowice Wschodnie, przebudowała 7 rozjazdów w torach głównych oraz kompleksowo przebudowała peron wyspowy na wspomnianej stacji – dodaje.

Okazuje się również, że zostały zrealizowane inne prace, w tym remont toru nr 2 na odcinku 400 metrów wraz z nawierzchnią i rozjazdem w Ostrowcu Świętokrzyskim, roboty nawierzchniowe na 1,5-kilometrowym odcinku toru nr 2 wraz z wymianą 6 rozjazdów, remontem przepustów i innych obiektów inżynieryjnych w stacji Bodzechów.

Kontynuacja prac w 2013 r.

- W bieżącym roku będziemy chcieli konsekwentnie kontynuować prace, m.in. na 15-kilometrowym odcinku między Gorzycami a Sandomierzem. Tu w planach jest m.in. wymiana nawierzchni oraz 27 rozjazdów, remont 9 przejazdów kolejowych i przebudowa ok. 20 obiektów inżynieryjnych – mówi dyrektor Małek. – Trzeba także przebudować istniejącą sieci trakcyjną w obrębie stacji Sandomierz – kontynuuje.

Wszystkie przetargi na wymienione roboty będzie ogłaszać Centrum Realizacji Inwestycji w Lublinie.

Pojadą setką

Zakończenie remontów przewidziano w grudniu 2015 r., a ich konsekwencją będzie zmiana dopuszczalnej prędkości pociągów pasażerskich między Skarżyskiem–Kamienną a Sandomierzem. To także szansa na poszerzenie istniejącej oferty połączeń kolejowych z Sandomierza do Przemyśla i Warszawy.

- Już dziś po zmodernizowanym odcinku toru nr 2 od Skarżyska–Kamiennej możemy jeździć w obu kierunkach z prędkością ok. 100 km/h. Od Ostrowca Św. do Sandomierza jest to tylko 50 km/h, ale po modernizacji składy pasażerskie osiągną zaplanowaną prędkość 100 km/h – zapewnia Piotr Małek.

PODZIEL SIĘ