Podsumowanie roku w BCT Gdynia

Podsumowanie roku w BCT Gdynia

14 stycznia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Bałtycki Terminal Kontenerowy przeładował w 2012 roku 408 722 TEU, czyli o 13 proc. więcej niż w 2011 roku. Miniony rok odznaczył się też zanotowaniem rekordowego udziału kolei w przeładunkach, sięgającego 42 proc. 

Fot. BCT Gdynia

- Miniony rok przyniósł nam 13-procentowe zwiększenie ilości przeładunków, co jest dobrym wynikiem – mówi Krzysztof Szymborski, prezes BCT. - Rosnące od 2010 roku obroty terminalu, a także atrakcyjne perspektywy dla rynku kontenerowego tworzą solidne podstawy ambitnej strategii na następne dziesięciolecia. Należy przy tym mocno zaznaczyć, że w naszych planach rozwojowych nie do przecenienia jest wsparcie państwa, w postaci rzetelnej współpracy z Zarządem Portu, a także realizacji umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych i dofinansowanie szeroko zakrojonego, największego w naszej historii programu inwestycyjnego.

Dziś Bałtycki Terminal Kontenerowy obsługuje ponad 40 pociągów tygodniowo. W kolejnych latach, dzięki realizacji największego w historii BCT planu inwestycyjnego, zwiększeniu ulegnie intermodalny potencjał terminala. Warte ponad 153 mln zł inwestycje obejmą m.in. zakup nowych suwnic nabrzeżowych, placowych i kolejowych, wymianę nawierzchni oraz przygotowanie nowych stanowisk dla kontenerów chłodniczych. Aż 35 proc. tej kwoty pochodzić będzie z funduszy unijnych.

Już w październiku do eksploatacji został włączony pierwszy sprzęt przeładunkowy kupiony w ramach tego projektu. W minionym roku w pracy terminalu nastąpił też znaczący krok naprzód: wydajność pracy suwnic nabrzeżowych osiągnęła stały poziom przekraczający 30, a w ostatnich tygodniach nawet 32 kontenery na godzinę.

Przeładunki kolejowe mają coraz większy udział w ogólnej liczbie operacji, w skali roku było to prawie 42 proc. .

- Kontenery na torach to przyszłość transportu intermodalnego - mówi Piotr Frąckowiak, BCT intermodal manager. - Przewozy kolejowe stają się opłacalne na odległościach powyżej 200 km.

Tak wysoki wynik terminalu kolejowego w BCT to efekt nawiązywania współpracy z kolejnymi operatorami i otwierania kolejnych połączeń. W maju 2012 BCT podpisał umowę z międzynarodowym operatorem, firmą Baltic Rail, którego połączenie z Gdyni do Sławkowa obsługuje dwa razy w tygodniu. Połączenie jest elementem realizacji koncepcji europejskiego korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk. Do grona klientów spółki dołączyła w 2012 roku również firma Polzug, która uruchomiła regularną linię z Poznania do Gdyni.
W ostatnich miesiącach BCT rozszerzył zakres usług o przeładunki naczep samochodowych na wagony kolejowe. We wrześniu rozpoczęto także przeładunki elementów farm wiatrowych, które przypływają do Polski z Chin.

W grudniu, podczas Forum Innowacji Transportowych BCT otrzymał złotą Nagrodę Innowacyjności za projekt i wdrożenie trawersy do przeładunku obiektów wielkogabarytowych oraz brązową za system organizacji, planowania i rozliczania pracy operacyjnej. Koniec roku przyniósł również nominację do prestiżowego tytułu „Ten, który zmienia polski przemysł”.

- To naturalnie wielka satysfakcja i prestiż – mówi Krzysztof Szymborski, prezes BCT. – To, że doceniono nasze zaangażowanie w budowę korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, potwierdza słuszność zaangażowania się w ten europejski projekt. Szlak transportowy na osi północ – południe będzie odgrywał coraz większą rolę w handlu zagranicznym polskich przedsiębiorstw w pierwszym rzędzie, z czasem również krajów skandynawskich i Europy Środkowej. Pozycja gdyńskiego portu na mapie transportowej będzie rosła w miarę realizacji tego projektu i będzie znacząco wsparta rozpoczęciem obsługi przez BCT statków oceanicznych w przyszłym roku.

Cały czas są więc czynione starania o podjęcie decyzji o dalszym pogłębieniu Portu w Gdyni, co pozwoli na obsługę nawet trzykrotnie większych niż obecnie statków oceanicznych. Takie kolosy stają się dziś standardem w transporcie morskim.

W historii terminalu odznaczyła się również majowa kolizja promu Stena Spirit z suwnicą nabrzeżową Bałtyckiego Terminala Kontenerowego. W efekcie jedna suwnica została przewrócona i zniszczona, a druga poważnie uszkodzona. W wypadku obrażenia odniosło trzech pracowników BCT.  Po kilku dniach lżej ranni opuścili szpital, a sam terminal już po godzinie wznowił pracę i planowo wykonywał operacje.

2013 rok powinien przynieść dalszą rozbudowę terminalu, ukierunkowaną na zwiększenie udziału kolei. W ten sposób BCT realizuje założenia Białej Księgi Transportowej 2050 UE, która zakłada, że w 2030roku ponad 30 proc. ładunków powinno być przewożonych po torach. Jeżeli prace modernizacyjne zostaną połączone z pogłębieniem basenów portowych i rozbudową obrotnicy portowej, możliwa stanie się obsługa największych statków oceanicznych z odpowiednią wydajnością, tak aby do 2020 przekroczyć wynik miliona TEU.

Wśród ważnych wydarzeń minionego roku należy wymienić również BCT Gdynia Marathon. Druga edycja najbardziej ekstremalnych zawodów pływackich w naszym kraju, zorganizowana przez BCT, zgromadziła najwybitniejszych pływaków długodystansowych na świecie, w tym Petara Stoycheva, najbardziej utytułowanego zawodnika w tej dyscyplinie sportu. 

PODZIEL SIĘ