PRK wyremontuje trasę Zawiercie- Jaworzno

PRK wyremontuje trasę Zawiercie- Jaworzno

31 stycznia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały wykonawcę, który poprawi stan techniczny linii kolejowych na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowo. Zadanie za ponad 439 mln zł wykona krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych, spółka zależna ZUE.

Fot. Dominik Skudlarski

Oferta PRK była najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowo”. Wartość brutto złożonej przez PRK oferty to 439,5 mln zł. Termin realizacji zamówienia wynosi 728 dni.

Zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych pozostali uczestnicy przetargu mają prawo do odwołania w terminie 10 dni.

Jeżeli pozostali uczestnicy przetargu nie wniosą odwołania do wyboru oferty PRK to PKP PLK podpiszą z wykonawcą stosowną umowę.