Regulacje Wspólne prawo kolejowe

Wspólne prawo kolejowe

28 lutego 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Podczas 75, jubileuszowej sesji Komitetu Transportu Lądowego Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy ministrowie transportu spotkali się by omówić „wprowadzenie euroazjatyckiej sieci transportowej”. W trakcie tej uroczystości zostanie podpisana wspólna deklaracja w sprawie euroazjatyckiego transportu kolejowego oraz unifikacji prawa kolejowego.

Fot. Michał Wójcicki

Jubileuszowa sesja odbywa się w siedzibie Komisji w Genewie w ostatnich dniach lutego. Podczas tej sesji, Władimir Jakunin, prezes Kolei Rosyjskich, a także szef UIC przekonywał do utworzenia jednolitego prawa kolejowego, które mogłoby się stać czynnikiem w rozwoju transportu od Oceanu Atlantyckiego po Ocean Spokojny.

Wspólne prawo

Podczas swojej przemowy, prezes Jakunin powiedział, że możliwość prawnej unifikacji różnych systemów kolejowych przyciąga coraz większą uwagę organizacji międzynarodowych, a jej sukces zależy od tego jak usługi transportowe będą opracowywane pomiędzy Chinami, Koreą Południową, Indiami i innymi państwami azjatyckimi a Europą. Podkreślił też, że głównym zadaniem organizacji międzynarodowych, zwłaszcza z samego Komitetu ds. Transportu Lądowego, jest stworzenie efektywnej platformy jednoczącej prawo kolejowe.

Mówiąc o potrzebie ujednolicenia procedur prawnych dla przewozów towarowych, Jakunin przypomniał, że jedynym projektem w tej dziedzinie, który został wprowadzony z powodzeniem na arenie międzynarodowej było wprowadzenie listu kolejowego CIM/SMGS wspólnie przez Komitet Transportu Międzynarodowego i OSŻD, który zapewnia swobodny transport koleją. Mają one zastosowanie w stosunku do Zachodniego i Wschodniego prawa transportowego. Powiedział też, że od listopada 2012 r. listy CIM/SMGS były poraz pierwszy pomyślnie przetestowane na międzykontynentalnej trasie Chiny – Europa. Pod auspicjami OSŻD, pociąg kontenerowy, który wyjechał z Chongqing w Chinach dojechał do Duisburga w Niemczech przez terytoria Kazachstanu, Rosji, Białorusi i Polski.

- W związku z tym, ja, jako przewodniczący UIC, zapewniam, że to Unia Europejska będzie dążyć do rozwoju różnorodnej współpracy z Komitetem ds. Transportu Lądowego w zakresie harmonizacji przepisów prawnych, w zakresie interoperacyjności, uproszczenia procedur przekraczania granic, innowacji, inteligentnych systemów transportowych oraz innych istotnych aspektów transportu kolejowego – powiedział Jakunin.

Mówiąc o planowanym podpisaniu "Wspólnej deklaracji w sprawie euroazjatyckiego transportu kolejowego i unifikacji prawa kolejowego", prezes Kolei Rosyjskich zauważył, że będzie to wielkie wydarzenie w światowej branży transportowej. Według Jakunina, stworzenie jednolitego prawa transportu kolejowego to rozmyślny krok bedący pochodną doświadczeń krajów i spółek zainteresowanych zwiększeniem wolumenu handlu zagranicznego i realizacją potencjału tranzytowego.

Pierwsze prace

Między 2003 a 2007 rokiem, UNECE (Komitet Transportu Lądowego Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy ) oraz ESCAP (Komisja Gospodarczo-Społeczna Narodów Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfiku) wspólnie zaangażowały się pierwszy etap projektu. W trakcie jego realizacji zostały zidentyfikowane główne szlaki euroazjatyckiego transportu lądowego. Ponadto wyznaczono 230 najważniejszych projektów wzdłuż tych tras i opracowano mapy, które weszły w skład systemu GIS.

Po drugim etapie projektu (2008-2011), przygotowano bazę danych na trasach, odpowiednie mapy głównych tras Eurazji i ogólną metodologię oceny i priorytetyzacji projektów na wybranych trasach.

Inicjatywa na rzecz euro-azjatyckich połączeń transportowych pochodzi z Federacji Rosyjskiej. Najważniejsze ich cele, na poziomie międzynarodowym, zostały przydzielonepodczas Pierwszej Międzynarodowej Euroazjatyckiej Konferencji Transportu, która odbyła się w Sankt Petersburgu w maju 1998 r.

Główne euroazjatyckie korytarze transportowe zostały zidentyfikowane podczas Drugiej Konferencji Międzynarodowej Eurazji Transportu (St. Petersburg, wrzesień 2000): południowe i centralne, oraz te, przechodzące przez terytorium Rosji (transsyberyjski i korytarz północ-południe).

Szczegółowa strategia i inicjatywa na rzecz rozwoju zintegrowanego euroazjatyckiego systemu transportu została określona na Trzeciej Konferencji Euroazjatyckiej Międzynarodowego Transportu (St. Petersburg, wrzesień 2003).

 

Do UNECE należy 56 krajów członkowskich: Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
 

PODZIEL SIĘ