PKP Cargo: na Radzie Branżowej o cięciach

PKP Cargo: na Radzie Branżowej o cięciach

PODZIEL SIĘ

Przygotowania do prywatyzacji spółki, planowane redukcje zatrudnienia oraz strategia rozwoju spółki były głównymi tematami kilkugodzinnych obrad Rady Branżowej Cargo w poniedziałek 18 marca br.

Fot. PKP CARGO

Gośćmi specjalnymi tego posiedzenia byli: Łukasz Boroń, od 25 lutego br. prezes zarządu PKP Cargo oraz Adam Purwin, członek zarządu PKP Cargo, odpowiedzialny za finanse spółki. Towarzyszył im Ireneusz Wasilewski, dyrektor, pełnomocnik zarządu PKP Cargo.

Prezes Boroń powiedział, że w IV kwartale 2013 r. będzie wiadomo, czy akcje PKP Cargo wejdą do obrotu giełdowego. Prospekt emisyjny spółki powinien być gotowy w połowie tego roku, wtedy też zaczną się spotkania z potencjalnymi nabywcami. Od wyników tych rozmów zależeć będzie ostateczna decyzja właściciela, czyli PKP, o sprzedaży akcji. Adam Purwin, dyrektor finansowy spółki, odpowiedzialny za przygotowanie prospektu poinformował, że planowane jest oferowanie akcji Cargo nie tylko inwestorom z Polski, ale także z USA i Europy. Oferującym akcje w Polsce będzie Dom Maklerski PKO BP.

Prezes Boroń ujawnił, że chcąc wykazać jak najlepsze wyniki spółki, zdecydowano o ograniczaniu w tym roku wydatków. Zmniejszono m.in. z 18 do 12 mln zł budżet marketingu, a o 5 mln zł budżet informatyczny. Odłożone o rok lub więcej będą inwestycje generujące wysokie odpisy amortyzacyjne, czyli obniżające wynik zyski spółki.

Dyrektor Wasilewski zapewnił, że w 2013 roku poziom zatrudnienia wyniesie 23,6 tys. osób, przy założeniu, że stale około 400 osób miesięcznie będzie zwalnianych z obowiązku świadczenia pracy. W najbliższych dwóch miesiącach zmieni się formalna struktura zatrudnienia, bo dotychczasowe załogi zostaną przejęte przez dwie spółki: Cargo Wag i Cargo Lok w trybie art.23.1 kodeksu pracy, czyli przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Nowe spółki z mocy tego prawa stają się stroną w dotychczasowych umowach o pracę.

Stanisław Stolorz, przewodniczący FZZK, zapytał prezesów czy prywatyzacja Cargo ma służyć czemuś więcej niż tylko zbieraniu środków na spłatę długów właściciela, czyli PKP i czy mają wizję rozwoju spółki, o to co zamierzają zrobić, aby przewozy wzrosły z przewidywanych w tym roku 114 mln ton do np. 120 mln ton.

Dyrektor Purwin odpowiedział, że prywatyzacja ma być także sposobem na łatwiejsze pozyskanie środków na duże przyszłościowe inwestycje, bo spółka giełdowa jest bardziej wiarygodna. Jednocześnie zapewnił, że Cargo posiada obecnie 600 mln zł gotówki i nie musi sprzedawać dodatkowych akcji dla zdobycia kapitału na rozwój. Prezes Boroń dodał, że Cargo chce pozyskiwać coraz więcej zleceń z rynku zewnętrznego, np. na remonty lokomotyw.

”Chcemy,  aby ludzie mieli pracę, ceny w takich dodatkowych zewnętrznych kontraktach nie muszą pokrywać wszystkich kosztów stałych”- powiedział prezes.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Zmiany na trasie Leszno - Poznań Zmiany na trasie Leszno - Poznań
Następny artykuł Imponujące wyniki funkcjonariuszy SOK Imponujące wyniki funkcjonariuszy SOK