PKP PLK przejmą całą obsługę pasażerską?

PKP PLK przejmą całą obsługę pasażerską?

19 marca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Od rozkładu jazdy 2013/2014, który zacznie obowiązywać od grudnia tego roku, PKP Polskie Linie Kolejowe chcą przejąć obsługę pasażerską na całej sieci kolejowej. Oznacza to, że za zapowiadanie pociągów na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych będzie odpowiedzialny jeden podmiot, a nie jak dotychczas kilka, w tym zarządca i przewoźnicy. 

Fot. Rafał Wilgusiak

Wielokrotnie do naszej redakcji docierały głosy o kłopotach z zapowiedzią pociągów. Dotyczyły one m.in. braku zapowiedzi pociągów międzynarodowych w języku angielskim na głównych warszawskich dworcach (Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia). Wygłaszanie tego rodzaju komunikatów jest normą we wszystkich stolicach europejskich, chociażby w Bratysławie, Wiedniu, Bukareszcie czy nawet w Kijowie. Także w pojazdach konkurującego z koleją transportu autobusowego (PolskiBus) czy lotniczego (LOT) jest to podstawowa usługa.

„Tym bardziej dziwi fakt, że PKP Intercity nie zależy na zaprezentowaniu się jako firma międzynarodowa, która dba o pasażera-obcokrajowca, ułatwia mu podróż i zachęca do korzystania z usług kolejowych” – pisał do nas jeden z naszych czytelników.

W odpowiedzi na krytyczne uwagi pasażerów, PKP Polskie Linie Kolejowe zwróciły się do przewoźników, którzy zatrudniają operatorów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) na dworcach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne komunikaty dla pociągów międzynarodowych.

- System SDIP umożliwia wygłaszanie komunikatów obcojęzycznych dla wszystkich pociągów, jednak to operator systemu (dla ruchu dalekobieżnego są to pracownicy PKP Intercity, dla podmiejskiego – Kolei Mazowieckich) każdorazowo decyduje, dla jakich relacji komunikat ma być wygłoszony – informuje Krzysztof Łańcucki, rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych. - O ewentualnym wygłoszeniu komunikatu w językach obcych decyduje aktualna sytuacja na stacji, przede wszystkim ilość komunikatów do wygłoszenia. Priorytet mają komunikaty w języku polskim. Przyczyną niewygłoszenia komunikatu w językach obcych może być też błąd operatora, który nie zaznaczył opcji wygłoszenia dodatkowej wersji językowej.

Aby uniknąć tego, że za zapowiedzi megafonowe na jednej stacji są odpowiedzialne PKP Intercity, na drugiej - Koleje Mazowieckie, a jeszcze gdzie indziej - Przewozy Regionalne, zarządca infrastruktury zaproponował ujednolicenie i uporządkowanie całego systemu.

- W projekcie nowego cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rok 2014, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, zaproponowaliśmy, aby koszt korzystania przez przewoźników z peronów obejmował również wygłaszanie komunikatów oraz obsługę informacji dynamicznej – mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych, dyrektor ds. eksploatacji. 

Od rozkładu jazdy 2012/2013 zarządca infrastruktury odpowiada już za wywieszanie plakatów z rozkładem jazdy na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych w całej Polsce. – Chcielibyśmy, żeby od grudnia tego roku cała obsługa pasażerska na sieci kolejowej była realizowana w sposób kompleksowy, łącznie z zapowiedziami głosowymi i informacją pasażerską - tłumaczy Pawłowski.

Zmiany powinni docenić klienci kolei, czyli pasażerowie, gdyż do tej pory sfera ta była bardzo chaotyczna i zaniedbana. – W wielu miejscach informacja była niespójna i zarazem dość niskiej jakości w sensie merytorycznym. Dochodziło też do sytuacji, w których po modernizacji stacji przewoźnicy świadczący do tej pory usługę informacyjną obwieszczali, że dalej nie będą tego kontynuować – dodaje Andrzej Filip Wojciechowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. restrukturyzacji PKP PLK. - Dlatego przejęcie przez PKP PLK „pod wspólny dach” całego tego systemu pozwoli na jego ustandaryzowanie.

W dalszych latach działania PLK będą zmierzać do zautomatyzowania zapowiedzi.

Proponowane zmiany musi zatwierdzić Urząd Transportu Kolejowego, który ma na to czas do 13 kwietnia.

PODZIEL SIĘ