Arriva wjeżdża na linie zelektryfikowane

Arriva wjeżdża na linie zelektryfikowane

28 marca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Prywatny przewoźnik operujący na liniach niezelektryfikowanych w województwie kujawsko – pomorskim, od 15 grudnia przejmie dodatkowo obsługę czterech regionalnych odcinków linii zelektryfikowanych.

Fot. Arriva RP

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął przetarg na dwa, spośród trzech pakietów na świadczenie usług w regionalnym transporcie kolejowym od grudnia 2013 roku do grudnia 2015 roku wyłaniając spółkę Arriva RP jako zwycięzcę.

- W związku z powyższym pragniemy poinformować, że postęp prac nad przygotowaniem usług związanych z zadaniami wynikającymi z pakietów, gdzie nasza oferta była najkorzystniejsza, nabierze tempa. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nadrobić opóźnienia jakie wystąpiły z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową – informuje spółka w komunikacie.

Arriva RP w szczególności liczy na współpracę z obecnym przewoźnikiem na tych liniach, czyli Przewozami Regionalnymi oraz ościennymi województwami celem ustalenia zasad współpracy w połączeniach regionalnych na stykach międzywojewódzkich.

- Ponadto, jak już poinformowaliśmy bezpośrednio zarząd Przewozów Regionalnych, jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem części pracowników obecnie obsługujących te połączenia  oraz umożliwienie tej spółce dalszego wykorzystywania swojego potencjału – zaznacza Arriva RP.

Spółka deklaruje, że wszyscy jej pracownicy dołożą wszelkich starań, aby w terminie do uruchomienia przewozów w grudniu wszystko było gotowe, a zmiana operatora przewozowego była niezauważalna dla pasażerów. Jednocześnie Arriva RP zaproponuje nowe rozwiązania, które powinny zostać dobrze przyjęte przez obecnych pasażerów, ale tez nowych użytkowników kolei.

Przypomnijmy, 30 października 2012 r. Arriva RP złożyła ofertę w przetargu na obsługę odcinków linii kolejowych w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2013-2015. Oferta dotyczyła tras Toruń – Kutno, Toruń-Iława (pakiet A), Bydgoszcz-Tczew, Bydgoszcz-Wyrzysk Osiek (pakiet B), Gniezno-Toruń, Inowrocław-Bydgoszcz (pakiet C).

Ceny zaproponowane przez Arrivę RP były najbardziej atrakcyjne dla dwóch z trzech pakietów (A przy cenie 10,38 zł/pociągokilometr i B przy cenie 11,82 zł/pociągokilometr). W pakiecie C (przy cenie 13,49 zł/pociągokilometr) najniższą cenę zaoferowała firma Przewozy Regionalne, obecnie obsługująca trasy objęte postępowaniem. Pod koniec stycznia tego roku postępowanie zostało niespodziewanie unieważnione – zamawiający jako powód podał, że przedstawione oferty przekraczają możliwości finansowe województwa.

W lutym Arriva RP złożyła do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uznanie unieważnienia tego przetargu za bezprawne. Spółka uważała także za nieuzasadnione zaniechanie wyboru jej oferty jako najkorzystniejszej w dwóch z trzech wymienionych w postępowaniu pakietów połączeń. Zdaniem Arrivy RP zaoferowane przez uczestników postępowania ceny mieściły się w budżecie przeznaczonym na ten cel przez zarząd województwa, a ich przyjęcie oznaczałoby realne oszczędności w budżecie województwa.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała za zasadny złożony przez spółkę Arriva RP wniosek o uznanie unieważnienia przetargu za bezprawny. KIO nie mogła wskazać i wybrać zwycięzcy postępowania, więc nakazała samorządowi województwa kontynuowanie dalszej procedury przetargowej, czyli sprawdzenie złożonych ofert i wybranie najkorzystniejszych. I tak 25 marca Sejmik Województwa przyjął uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla przewoźników świadczących usługi w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego. Następnego dnia Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na korzyść Arrivy RP w pakiecie A i B.