Kontenerowe "Złote Lata" portu w Gdańsku

Kontenerowe "Złote Lata" portu w Gdańsku

11 kwietnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Rozpoczęły się prace przygotowawcze przy rozbudowie Głębokowodnego Terminala Kontenerowego DCT Gdańsk. Szacuje się, że dzięki dodatkowym 27 hektarom wydzierżawionym od Zarządu Morskiego Portu Gdańsk zdolność przeładunkowa terminala wzrośnie do 4 mln jednostek TEU rocznie.

Fot. DCT Gdańsk

Obecny terminal DCT jest zlokalizowany na 44 hektarach. Posiada 650 metrów nabrzeża z czego 265 metrów o głębokości 13,5 m i 385 metrów o głębokości 16,5 m. Na terenie terminala znajduje się bocznica kolejowa, która składa się z dwóch torów o długości 1000 metrów oraz kolejowy punkt zdawczo-odbiorczy. Dodatkowe hektary portowego gruntu pozwolą na rozbudowę potencjału do obsługi kontenerów w gdańskim porcie. Plany zakładają, by zanurzenie przy nowym, długim na ponad 600 metrów nabrzeżu było równe 16,5 metra, a najwyższy standard obsługi zapewniało przyjmowanym jednostkom 7 dźwigów klasy Super-Post-Panamax o wysięgu 25 rzędów kontenerów. Docelowa roczna pojemność terminalu DCT 2 jest szacowana na 2,5 miliona TEU, co wraz z obecnym DCT pozwoli uzyskać łączną zdolność przeładunkową na pozimie  4 milionów TEU rocznie.

Skorzysta kolej
Specjalny zespół powstały w strukturze DCT Gdańsk rozpoczął już prace przygotowawcze do rozbudowy terminala. Do kluczowych działań na tym etapie należy inwentaryzacja terenu  oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń, w tym decyzji budowlanych i środowiskowych. Jeżeli wszystkie te prace pójdą zgodnie z planem to terminal zostanie uruchomiony w 2016 roku.

Na rozbudowie skorzysta kolej. - Firma DCT będzie starała się osiągnąć i przekroczyć poziom 40 proc. udziału transportu szynowego w obsłudze lądowej terminalu, podobnie jak dąży do tej liczby w przypadku obecnej fazy rozwoju terminalu - informuje Elżbieta Dzijak, specjalista ds. komunikacji DCT Gdańsk. - Aktualnie prawie 36 proc. kontenerów obsługiwanych jest koleją. Planowana jest również rozbudowa istniejącej bocznicy kolejowej o dwa tory.

Plany DCT Gdańsk zmierzają w kierunku  uczynienia z Polski, Pomorza i Gdańska hubu dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz Rosji. - Zawsze traktowaliśmy istniejący terminal  jako początek czegoś znacznie większego. Dzięki DCT 2,  dedykowanemu do obsługi największych statków kontenerowych świata,  wypełnimy nasza misję Bałtyckiego Głębokowodnego Portu Tranzytowego.  Naszym celem jest zadowolenie naszych klientów oferując  im zwiększoną pojemność i produktywność terminala – komentuje kpt. Jędrzej M. Mierzewski, starszy dyrektor operacyjny DCT Gdańsk.

Gigant w polskim porcie
Warto podkreślić, że już teraz do Trójmiasta przypływają największe kontenerowce świata. Absolutnym przełomem będą jednak regularne kursy do Gdańska jednostki „Maersk Triple-E”. Nie mający sobie równych gigant o długości 400 metrów będzie mógł zabrać na pokład 18 tys. TEU. Do Polski dotrze już w drugiej połowie sierpnia. DCT w Gdańsku będzie jedynym portem na całym Bałtyku, do którego wpłynie.

Budowa DCT 2 stworzy znaczne możliwości rozwoju i sprzyjające warunki w regionie Pomorza i Polski. Inwestycje w infrastrukturę, możliwości zatrudnienia w wysokości 1500 bezpośrednich miejsc pracy, rozwój regionu Pomorza i realne zyski dla gospodarki Polski stanowią jedynie przykłady korzyści, które wynikają z finalizacji projektu DCT 2.

Można powiedzieć, że „Złoty Wiek" Gdańska wraca w nowej, kontenerowej rzeczywistości gdańskiego portu. - Mając na uwadze, że rozwój portów ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki to inwestycje w tych obszarach powinny być traktowane priorytetowo - podkreślił Mikołaj Budzanowski, minister skarbu państwa w swym liście gratulacyjnym wysłanym z okazji podpisania umowy dzierżawy pod koniec ubiegłego miesiąca.

Przypominamy, że już za tydzień, 18 kwietnia w Gdańsku odbędzie się największe polskie intermodalne wydarzenie tego roku - Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2013. Udział w Forum potwierdzili już m.in.: wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel.

PODZIEL SIĘ