Wagony sypialne z profesjonalną obsługą

Wagony sypialne z profesjonalną obsługą

23 kwietnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zakończył się dwuletni okresu szkoleń pracowników Warsu z profesjonalnej obsługi pasażerów. Celem projektu było przeprowadzenie szkoleń dla ok. 500 pracowników, w tym przede wszystkim konduktorów obsługujących wagony sypialne i z miejscami do leżenia oraz pracowników operacyjnych.

Fot. PKP Intercity

W ramach siedmiu modułów tematycznych programu szkoleniowego, średnio każdy uczestnik projektu brał udział w trzech różnych szkoleniach, czyli z programu skorzystało ponad 870 osób, wśród których grupę dominującą stanowili konduktorzy Wars, a ponadto - pracownicy administracyjno-biurowi i kadra zarządzająca.

Dla konduktorów, którzy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi w pociągach nocnych w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, dyspozytorów oraz pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie wagonów hotelowych opracowane zostały dwa tematy:

  • szkolenie z europejskich standardów obsługi pasażerów,
  • szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej poszerzone o moduł postępowania z pasażerem o obniżonej sprawności fizycznej i intelektualnej oraz moduł postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pasażera lub konduktora (w tym zagrożeń terrorystycznych i przestępczości zorganizowanej).

- Raport z badania efektywności szkoleń sporządzony na podstawie badań ankietowych uczestników, ich przełożonych i ocen „tajemniczego klienta” w wagonach hotelowych, stwierdza, że założone efekty szkoleniowe zostały zrealizowane i przyczyniły się do podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników – podkreśla Zofia Osiak, kierownik zespołu jakości i szkoleń operacyjnych Wars.

W 2010 roku Zarząd Warsu podjął decyzję w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek został wspólnie opracowany i złożony przez „CS Szkolenie i Doradztwo” pod nazwą „Profesjonalna obsługa oraz bezpieczeństwo pasażera – kluczem do wzrostu pozycji firmy Wars na kolejowym rynku przewozów pasażerskich”. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i dofinansowanie z PARP. Całkowita wartość projektu szkoleniowego to 1 338 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne - ok. 66 proc.

Zrealizowane szkolenia zapewnią zwiększenie konkurencyjności spółki Wars poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Wars obsługuje: 61 wagonów gastronomicznych (w tym 15 restauracyjnych i 46 barowych), 79 wagonów sypialnych, 55 wagonów z miejscami do leżenia (kuszet). Właścicielem wagonów, w których Wars prowadzi obsługę podróżnych, jest PKP Intercity.

Swoją pozycję na rynku oraz wysoki poziom świadczonych usług Wars osiąga dzięki załodze. Spółka posiada doświadczoną kadrę. Aktualnie zatrudnia około 450 osób, w tym znaczna część (56 proc.) to stewardzi obsługujący podróżnych w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia. Usługi gastronomiczne realizowane są w systemie franczyzowym. Pracę usługową wykonuje około 80. mikroprzedsiębiorstw.

PODZIEL SIĘ