Bezpieczna majówka ze Strażą Ochrony Kolei

Bezpieczna majówka ze Strażą Ochrony Kolei

27 kwietnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W czasie przedłużonego majowego weekendu, do 6 maja 2013 roku, wzorem lat ubiegłych, na obszarze kolejowym prowadzone będą wzmożone działania prewencyjne Straży Ochrony Kolei, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom wyjeżdżającym i powracającym z majowego wypoczynku.

Fot. arch. SOK

W okresie zwiększonego ruchu podróżnych na głównych – najbardziej zagrożonych ciągach i kolejowych węzłach komunikacyjnych pojawią się dodatkowe patrole SOK. Funkcjonariuszom SOK wsparcia udzielą również przedstawiciele innych formacji, głównie Policji, Straży Graniczneji Żandarmerii Wojskowej- zgodnie z dewizą: ,,Razem Bezpieczniej”. W okresie przedłużonego weekendu wzmożone,dodatkowe patrole pojawią się w 3282 pociągach pasażerskich na terenie całego kraju, na 3 967 dworcach, stacjach i przystankach osobowych oraz na 3 249 odcinkach szlaków kolejowych. W ciągu 10 dób działań, służbę pełnić będzie 9 155 funkcjonariuszy SOK. Siłom SOK wsparcia udzieli 893 funkcjonariuszy innych służb, w tym: Policji (642), Straży Granicznej (100), Straży Miejskiej (47), Żandarmerii Wojskowej (14) oraz 90 przedstawicieli innych służb.

Podczas ,,Majówki 2013” funkcjonariusze będą mieli do dyspozycji 1 484 samochody służbowe i 371 psów służbowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych w środkach transportu kolejowego, podczas prowadzonych działań Straż Ochrony Kolei kłaść będzie szczególny nacisk na zapobieganie zarówno kradzieżom mienia kolejowego, jaki i tym, dokonanym na szkodę podróżnych. Funkcjonariusze SOK będą również czuwać nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na obszarze kolejowym.
W sposób szczególny SOK będzie starać się zapobiegać dewastacjom i wybrykom chuligańskim w pociągach, na dworcach, stacjach, czy przystankach osobowych.

KlientówPKP prosimy o zwracanie szczególnej uwagi, aby nie pozostawiać bagaży bez opieki.  Straż Ochrony Kolei apeluje też o ostrożność i zdrowy rozsądek na każdym etapie podróży.

Do dyspozycji korzystających z usług PKP jest całodobowy numer alarmowy (22 474 00 00) Straży Ochrony Kolei. Dyspozytor SOK przyjmie Państwa zgłoszenie o zagrożeniu na obszarze kolejowym.