„Podwójna” stacja metra Dworzec Wileński

„Podwójna” stacja metra Dworzec Wileński

05 maja 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Plac budowy stacji Dworzec Wileński rozciągający się wzdłuż ul. Targowej obejmuje łącznie dwa obiekty – tory odstawcze oraz samą stację. Rozdziela je Al. Solidarności, pod którą powstaje przestrzeń handlowo-komunikacyjna. Przyjrzyjmy się miejscu, z którego swój start miały tarcze TBM.

Fot. M. Żuchowski

W obrębie stacji przygotowywane jest właśnie miejsce pod jej obsługę oraz pomieszczenia techniczne na poziomie -1, gdzie trwają prace wykończeniowe.

Przestrzeń torów odstawczych także jest niemal gotowa – płyta denna jest kompletna, wykonano także około połowę docelowych słupów podtrzymujących strop obiektu. Konstrukcja torów kończy się na wysokości al. Solidarności, a na jej stropie górnym – podobnie jak stropie stacji – sukcesywnie układana jest izolacja.

Pomiędzy torami odstawczymi i stacją, bezpośrednio pod skrzyżowaniem al. Solidarności i ul. Targowej znajdzie się miejsce na przestrzeń handlowo-komunikacyjną do dyspozycji przyszłych pasażerów. Właśnie tutaj powstaje pierwsza część kondygnacji -1 oraz prowadzące do niej wejścia. Teraz w tym miejscu można obserwować budowę wejść od strony poczty i centrum handlowego. Po wykonaniu części międzykondygnacyjnej robotnicy rozpoczną wykonanie poziomu -2, który będzie już tylko przestrzenią technologiczną, łączącą stację z torami odstawczymi. Kiedy ten etap prac zostanie zakończony, na wykonany już fragment stropu będziemy mogli przesunąć bieg jezdni, by wybudować ostatni brakujący fragment, zespalający w całość stację Dworzec Wileński i towarzyszące jej obiekty.

Południowa część stacji pełni funkcję szybu startowego i zaplecza technicznego dla TBM-ów wykonujących tunele w kierunku Powiśla. Dlatego też na powierzchni można obserwować dodatkowo inny rodzaj prac – związanych z dostawą obudowy tuneli i odprowadzaniem urobku. Właśnie w tym drugim celu powstał górujący nad placem budowy niebieski zasobnik mieszczący w sobie przedłużenie pasa transmisyjnego, wywożącego urobek z maszyn drążących.

PODZIEL SIĘ