Dyskusja o nowych technikach w Juracie

Dyskusja o nowych technikach w Juracie

17 maja 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W dniach 7-9 maja 2013 roku w Juracie odbyła się VII konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”, zorganizowana przez firmy NEEL i AREX pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, PKP PLK, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Instytutu Kolejnictwa.

Fot. Neel

Partnerami konferencji były firmy Bombardier Transportation (ZWUS), Elektrobudowa, KZA Katowice, KZA Lublin, ASTE, Schréder Polska, Delta-Zieńć, STRABAG Rail Polska, Protektel, PORR (Polska) oraz KZA Kraków.

Na konferencji przedstawiono ok. 20 prezentacji, z którymi zapoznało się ponad 150 osób. Poruszano takie tematy, jak: ocena i kontrola bezpieczeństwa w firmach kolejowych, prognozowanie przewozów kolejowych, proponowane zmiany w prawie zamówień publicznych, doświadczenia firm związanych z koleją na innych rynkach.

Ze względu na dużą liczbę referatów z jednej strony i rozpiętość tematyczną z drugiej, w części popołudniowej wprowadzono podział na dwie równoległe sesje: jedną poświęconą zagadnieniom dotyczącym infrastruktury, elektroenergetyki i drugą  związaną z ogólniejszymi kwestiami sterowania ruchem kolejowym, bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów oraz ochrony środowiska.

Tradycyjnie temat bezpieczeństwa powracał wielokrotnie w różnych aspektach, takich jak skala zjawiska kolizji z udziałem dużych zwierząt oraz sposoby poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kategorii D. Dodatkowo poruszano tematykę związaną z metodami oszczędzania energii elektrycznej w instalacjach oświetlenia zewnętrznego i ogrzewania rozjazdów oraz w instalacjach rozmrażania wagonów do przewożenia węgla. Ponadto, w ramach konferencji wiele firm przedstawiło swoją ofertę dotyczącą infrastruktury kolejowej.

Prelegenci wskazywali na problemy, z którymi borykają się przy realizacji inwestycji kolejowych, wynikające z niespójności w aktach prawnych lub ze złych praktyk decydentów. Propozycje poprawy istniejącego stanu rzeczy spisano we wnioskach z konferencji.

W związku z tegorocznym jubileuszem 20-lecia firmy NEEL w programie konferencji znalazła się również muzyczna niespodzianka w postaci krótkiego koncertu fortepianowego w wykonaniu prezesa firmy Marka Stolarskiego.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Tramwaje Śląskie: weekendowe remonty Tramwaje Śląskie: weekendowe remonty
Następny artykuł Najlepszy motorniczy MPK Poznań Najlepszy motorniczy MPK Poznań