Pogoda zaważyła na wynikach ZUE

Pogoda zaważyła na wynikach ZUE

20 maja 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Grupa ZUE w pierwszym kwartale 2013 rojku zanotowała straty. Na wyniki wpływ miały niesprzyjające warunki atmosferyczne w pierwszym kwartale tego roku, które spowodowały spowolnienie lub wstrzymanie prac na części projektów.

Fot. Michał Wójcicki

Grupa ZUE, jeden z liderów rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, oraz jeden z czołowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, zanotowała w pierwszym kwartale 2013 skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 52,96 mln zł, wynik EBITDA na poziomie -2,98 mln zł oraz stratę  netto w wysokości -3,89 mln zł.

Jednocześnie od początku roku Grupa ZUE pozyskała szereg istotnych kontraktów, dzięki czemu obecny portfel zamówień Grupy jest na bezpiecznym poziomie ok. 900 mln zł. Spółka aktywnie poszukuje także dalszych zleceń. Natomiast przychody netto Grupy ZUE w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosły niecałe 53 mln zł. Jest to o 31 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Winna pogoda

Wyniki Grupy ZUE za pierwszy kwartał 2013 roku były słabsze niż w tym samym okresie rok wcześniej, na co wpływ miały niesprzyjające warunki atmosferyczne. W związku z przedłużającą się w tym roku zimą i wynikającą z tego niską temperaturę powietrza, dla zachowania reżimów technologicznych, wiele robót musiało zostać wstrzymanych, co spodowodowało spowolnienie realizacji prac, a w pewnych przypadkach nawet ich czasowe zawieszenie. W efekcie wartość sprzedaży w pierwszym kwartale była niższa od zakładanej. 

Jednocześnie duża konkurencja na rynku usług budownictwa kolejowego i miejskiego wpływa na obniżanie cen kontraktowych, co przy zmiennych kosztach surowców oraz usług obcych wpływa na spadek rentowności. Mimo to Grupa zachowuje bezpieczne poziomy wskaźników zadłużenia i płynności.

Portfel zamówień

Obecny portfel zamówień Grupy ZUE jest na bezpiecznym poziomie i wynosi ok. 900 mln zł. Grupa ZUE uczestniczy także w przetargach na kolejne projekty, których pozyskanie może dodatkowo wzmocnić portfel zamówień. Obecnie Grupa jest w trakcie realizacji sześciu kluczowych dla niej inwestycji. Największą wartość - 357,1 mln zł – ma zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa. Termin zakończenia realizacji to marzec 2015 r. a inwestorem jest PKP PLK.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Opisy dworców na stronie pasazer.info.pl Opisy dworców na stronie pasazer.info.pl
Następny artykuł Firma Neel świętowała 20-urodziny Firma Neel świętowała 20-urodziny