Kto udzieli gwarancji bankowej PKP IC?

Kto udzieli gwarancji bankowej PKP IC?

06 czerwca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Intercity ogłosiło przetarg na udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej wierzytelności Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości ponad 340 mln zł.

Fot. sxc.hu

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie gwarancji bankowej na rzecz EBI jako beneficjenta gwarancji w wysokości 341 370 720, 00 zł. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

  • część pierwsza dotyczy udzielenia gwarancji bankowej na kwotę 223 587 840,00 zł
  • część druga dotyczy udzielenia gwarancji bankowej na kwotę117 782 880,00 zł

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub dwóch części. Przewoźnik nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

PKP Intercity przy wyborze oferty będzie kierować się dwoma kryteriami: ceny – waga 90% oraz zabezpieczenie – waga 10%. Termin składnia ofert wyznaczono do 19 czerwca 2013 roku.

Czas trwania zamówienia to 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

PODZIEL SIĘ