II linia metra: wielkie prace pod pl. Wileńskim

II linia metra: wielkie prace pod pl. Wileńskim

02 lipca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Dziś zacznie się zespalanie dwóch obiektów tworzących stację II linii metra Dworzec Wileński – właściwą stację i konstrukcję torów odstawczych. Z tego względu zmieniona też zostanie organizacja ruchu na al. „Solidarności”.

Fot. budowametra.pl

Stacja Dworzec Wileński, kończąca centralny odcinek II linii metra jest potężnym obiektem. Pod jezdniami ulicy Targowej i al. „Solidarności” powstaje ponad 400-metrowa budowla, obejmująca stację i ponad 250 m torów odstawczych. Zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie podyktowane są względami konstrukcyjnymi – a mianowicie koniecznością połączenia obu obiektów, które rozciągają się na całej długości ul. Targowej – od ul. 11 listopada do ul. Białostockiej.

Połączenie obiektów

Pod powierzchnią obecnej jezdni al. „Solidarności” powstaną rozjazdy, które w przyszłości umożliwią pociągom zmianę kierunku. Przełożenie pasa ruchu pozwoli nam uzyskać platformę roboczą o powierzchni niemal 500 m² i wykonać brakującą część korpusu zaprojektowaną bezpośrednio pod pierwotnym biegiem alei „Solidarności”. W sierpniu zeszłego roku – wykorzystując moment zajęcia pasa drogowego ul. Targowej – wykonane zostały ściany szczelinowe sekcji korpusu, który teraz zostanie zespolony z obiektem torów odstawczych. Z perspektywy całego podziemnego obiektu – do zamknięcia konstrukcji stacji Dworzec Wileński pozostały niewielki odcinek płyt: górnej, międzykondygnacyjnej oraz fundamentowej. Dotychczasowy układ jezdni uniemożliwiał także realizację czterech wejść do stacji: dwóch zlokalizowanych w północno-wschodniej pierzei placu (w kierunku cerkwi) oraz dwóch w części północno-zachodniej (zorientowanych na budynek PKP). Po południowej stronie al. „Solidarności” została już zakończona budowa pięciu z zaplanowanych dziewięciu wejść prowadzących na stację.

Nowa organizacja ruchu

Warto podkreślić, że prace realizowane w rejonie pl. Wileńskiego nie wstrzymają ruchu na powierzchni, który tak jak w przypadku ronda ONZ jest utrzymywany przez cały czas trwania budowy.

Nowa trasa jezdni i chodnika biegnie zakolem po południowej stronie alei „Solidarności” – po gotowym już fragmencie stropu. Ustawione w tej części bloki tworzą swoisty murek oporowy, oddzielający ulicę i chodnik dla pieszych od wykopu potrzebnego do wykonania brakującej części stacji. Zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie potrwają do końca roku.

PODZIEL SIĘ