Patronat Związku Miast Polskich nad Avia Rail

Patronat Związku Miast Polskich nad Avia Rail

10 lipca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Ryszard Grobelny, prezydent Poznania i prezes Związku Miast Polskich objął patronatem honorowym konferencję Avia Rail 2013.

Fot. arch. Ryszard Grobleny

ZMP jest organizacją samorządów miejskich powołaną do opracowywania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich w Polsce i za granicą. Związek wspiera działania miast i gmin, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla samorządów rozwiązań prawnych. Zwraca się także do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw albo podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawach istotnych dla gmin. Przedstawiciele Związku wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W sierpniu 2012 r. do ZMP należały 303 miasta. Mieszka w nich ponad 73 proc. miejskiej ludności kraju.

 

PODZIEL SIĘ