Zakończyła się rozbudowa stacji Sławków LHS

Zakończyła się rozbudowa stacji Sławków LHS

24 lipca 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zakończona została inwestycja dotycząca modernizacji układu torowego i infrastruktury na stacji Sławków LHS. Inwestycja rozpoczęła się w 2011 r. i sfinansowana została ze środków własnych spółki.

Fot. PKP LHS

W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego stacja rozbudowana została  o dwa tory oraz utwardzony plac wyładunkowy o łącznej powierzchni  10 550 m2 wraz z drogą dojazdową. Wykonano również oświetlenie na międzytorzu oraz modernizację urządzeń srk mającą na celu  włączeniem torów w stacyjny układ torowy.

Rozbudowany układ torowy znacznie zwiększył możliwości przewozowe i usprawnił prace manewrowe, co przyczyniło się bezpośrednio do zwiększenia płynności jazdy pociągów bez konieczności odstawiania ich na poprzedzających stacjach i mijankach. Duży oświetlony i utwardzony plac wyładunkowy stwarza dodatkowe możliwości związane z wyładunkiem i tymczasowym składowaniem towarów. Ułatwia manewry środków transportowych podczas przeładunku wagon-samochód-wagon.

Zrealizowane inwestycje na stacji Sławków LHS to korzyści przede wszystkim dla naszych klientów.  Z uwagi na największą ilość ładunków przyjmowanych i wysyłanych ze stacji Sławków LHS spółka inwestuje w infrastrukturę, stwarzając nowe możliwości spedycyjne dla obecnych i przyszłych klientów.

Stacja Sławków LHS jest największą i najważniejszą stacją pod względem przyjmowanych i wysyłanych ładunków. Udział przewozów stacji po linii LHS to około 70% całości przewożonych towarów.

 

PODZIEL SIĘ