Jaka będzie kolej w Małopolsce w 2020 r.?

Jaka będzie kolej w Małopolsce w 2020 r.?

10 września 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W Małopolsce trwają spotkania i konsultacje związane z nowym okresem unijnego programowania i propozycjami do kontraktu terytorialnego. Na liście inwestycji rekomendowanych do kontraktu na lata 2014 – 2020 znalazło się wiele projektów kolejowych.

Fot. Rafał Wilgusiak

Głównymi założeniami nowego kontraktu terytorialnego są: lepsza koordynacja polityk i projektów rządowych w regionach, ustalenie listy przedsięwzięć priorytetowych oraz źródeł ich finansowania w ramach funduszy europejskich lub innych instrumentów krajowych, a także zastąpienie dotychczasowego kontraktu wojewódzkiego, tj. technicznej umowy o zasadach udzielania i rozliczania dotacji rozwojowej na realizację RPO.

Środki na inwestycje infrastrukturalne poprawiające dostępność komunikacyjną wstępnie oszacowano na poziomie 42 mld zł, przy wartości szacunkowej całej listy ponad 55 mld zł. Spośród 12 priorytetowych przedsięwzięć w tym zakresie 3 dotyczą regionalnych inwestycji kolejowych (1 z nich obejmuje zakup taboru) i 1 transportu publicznego w aglomeracji krakowskiej. Wśród nich są:

1. Poprawa dostępności kolejowej Krakowa w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym:

 • budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – gr. państwa i Chabówka – Nowy Sącz (133 km),
 • rozbudowa CMK poprawiająca szybkość połączenia z Krakowem i Katowicami.

2. Modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych:

 • linia E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Bieżanów (19,8 km),
 • linia nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice (44,5 km),
 • linia nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane wraz z budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej (126,1 km),
 • linie nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Dorota/Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim (52,2 km),
 • linia nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim (61,6 km),
 • linie nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd. (82,7 km),
 • linia Katowice – Kraków (szybkie połączenie),
 • linia nr 117 na odcinku Wadowice – granica województwa,
 • linia nr 96 na odc. Łowczów – Stróże – Muszyna – granica państwa oraz nr 105 Muszyna – Krynica: Łowczów – Stróże; Stróże – Nowy Sącz; Nowy Sącz – Muszyna; Muszyna – Krynica,
 • zagwarantowanie finansowania zadań rozpoczętych i niezrealizowanych w okresie 2007-2013.

3. Rozwój zintegrowanego transportu publicznego w Krakowie i Aglomeracji Krakowskiej:

 • budowa linii tramwajowej KST (etap III) – os. Krowodrza Górka – os. Górka Narodowa oraz parkingu Park&Ride, a także estakady w ciągu ul. Opolskiej,
 • budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową w Krakowie oraz parkingu Park&Ride,
 • rozszerzenie systemu informacji pasażerskiej, priorytetów komunikacji zbiorowej w Krakowie,
 • rozbudowa linii tramwajowej KST (etap II B) wraz z układem drogowym (Lipska  – Wielicka),
 • koncepcja premetra/metra w Krakowie,
 • Szybka Kolej Aglomeracyjna  – budowa przystanków kolejowych na terenie Miasta Krakowa.

4. Zakup taboru kolejowego - 20 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby przewozów międzyregionalnych.

Zarząd Województwa Małopolskiego oczekuje, że finansowanie powyższych projektów zostanie zrealizowane ze środków Krajowych Programów Operacyjnych w ramach polityki spójności, czyli np. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PODZIEL SIĘ