Budowa terminala kontenerowego Poznań Franowo na finiszu

Budowa terminala kontenerowego Poznań Franowo na finiszu

20 września 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Nowoczesny obiekt na stacji Poznań Franowo powstaje przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja PKP Cargo, największego krajowego kolejowego przewoźnika towarowego, to pierwszy etap budowy Centrum Logistycznego.

Fot. Mikołaj Manowski

Terminal będzie przystosowany do obsługi ładunków kontenerowych przewożonych transportem kombinowanym, m.in. kolejowym i drogowym. Planuje się, że zostanie uruchomiony do końca 2013 r. W założeniu już w 2014 roku terminal będzie mógł obsługiwać przeładunki na poziomie 11 tys. TEU (jednostek pojemności równoważnych objętości kontenera o długości 20 stóp), a docelowo 26 tys. TEU rocznie. Wartość projektu szacuje się na 25 912 282 zł. Dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 9 428 007 zł.

W ramach projektu „Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań-Franowo - Etap 1A” powstają: liczący 1570 mb układ torowy z dwoma torami załadunkowymi i wyładunkowymi oraz plac o powierzchni około 20 tys. metrów kwadratowych do składowania kontenerów. Zbudowane zostaną również m.in.: droga dojazdowa, infrastruktura energetyczna, telekomunikacyjna, wodnokanalizacyjna oraz stanowisko do tankowania samojezdnych urządzeń przeładunkowych.

Inwestycję zlokalizowano na największej stacji towarowej w regionie Wielkopolski, gdzie krzyżują się niezwykle ważne linie kolejowe, obsługujące transport z portów morskich dalej do Polski i Europy południowej. Równocześnie terminal powstanie przy linii nr 352 Swarzędz – Poznań Starołęka, stanowiącej obwodnicę towarową Węzła Poznańskiego, będącą częścią ciągu komunikacyjnego E 20. Są tu rozrządzane pociągi z zachodu Europy do centrum kraju i za wschodnią granicę. Stąd można też odprawiać składy towarowe m. in. do Wrocławia, Zielonej Góry, Szczecina, Bydgoszczy, Piły, Kluczborka i Warszawy oraz do granicy zachodniej państwa, do Kunowic. Franowo znajduje się na obrzeżach Poznania, niedaleko węzła Krzesiny przy autostradzie A2, łączącej Berlin przez Warszawę docelowo z naszymi wschodnimi sąsiadami.

Grupa PKP Cargo dysponuje potencjałem umożliwiającym realizowanie przewozów towarowych w oparciu o wykorzystanie optymalnych technologii logistycznych. W zależności od zdefiniowanych potrzeb partnerów handlowych, dostawa ładunków może zostać zorganizowana w dowolny łańcuch transportowy, gdzie coraz większego znaczenia nabierają przewozy intermodalne. Niezwykle ważnym jest wybór lokalizacji inwestycji, który wpłynie pozytywnie na konkurencyjność firmy w zakresie skrócenia czasu przewozów.

Wraz z przewidywanym wzrostem rozwoju gospodarczego branża przewozowa oczekuje wzrostu zapotrzebowania na transport intermodalny. PKP Cargo ma prawie 65 proc. udziału w przewozach kolejowych intermodalnych według przewożonej masy towarów i blisko 72 proc. udziału według pracy przewozowej (dane UTK za 2012 rok). W Polsce około 6 proc. wolumenu przewozów kolejowych realizowanych jest przez transport intermodalny, dla porównania w Niemczech wielkość ta wynosi około 30 proc., a w Norwegii ponad 60 proc. Zdobywanie nowych rynków zbytu w Europie, zwiększająca się obsługa ruchu tranzytowego, kreowanie nowych preferencyjnych stawek za dostęp do torów w kraju dla ruchu kontenerowego, wpłyną na wzrost dynamiki zapotrzebowania na segment usług przewozów intermodalnych. Strategiczną odpowiedzią na to wyzwanie jest budowa terminalu na stacji Poznań – Franowo.

Istotny jest także aspekt ekologiczny realizowanej inwestycji. Mniejsza ilość kontenerów będzie przewożona przez transport drogowy. Obniżą się także koszty napraw dróg, ulegających szybszemu zniszczeniu przez ponadnormatywnie obciążone samochody ciężarowe. Lepsza jakość nawierzchni arterii drogowych w konsekwencji przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowników.

Generalnym wykonawcą prac budowlanych i wyposażenia kolejowego w trybie przetargu została firma SKANSKA.

PODZIEL SIĘ