Ignacy Góra wiceprezesem UTK

Ignacy Góra wiceprezesem UTK

27 września 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Z dniem 3 października 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, na podstawie art. 11 ust 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, powołał Pana Ignacego Górę na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Fot. UTK

Mgr inż. Ignacy Góra ur. 17 września 1962 r. ukończył Politechnikę Krakowską w specjalności pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej - Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, Politechnice Krakowskiej - Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie, Politechnice Radomskiej - Integracja z UE w Transporcie Kolejowym oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie - Europejski Model Zarządzania.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą kolejową, od 2001 r. z PKP CARGO S.A. Pracował na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych, ostatnio w Centrali Spółki PKP CARGO S.A. na stanowisku naczelnika wydziału bezpieczeństwa ruchu. Jest ekspertem w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania pracą drużyn trakcyjnych i lokomotyw.

W latach 2005-2008 przedstawiciel Grupy PKP w CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) w zakresie opracowania rozwiązań szczegółowych dotyczących pracy pracowników mobilnych (m.in. maszynistów) w ruchu transgranicznym.

Jest autorem i współautorem wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji oraz założeń do rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty (członek grupy roboczej powołanej przez MI).

Posiada duże doświadczenie w tworzeniu założeń systemowych w zakresie poprawy organizacji pracy, m.in. brał udział w restrukturyzacji Spółki PKP CARGO S.A. oraz realizacji strategii rządowej w zakresie realokacji majątku ruchomego w Grupie PKP S.A. oraz alokacji nieruchomości z majątkiem tym funkcjonalnie związanych (członek zespołu na podstawie Decyzji Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego PKP S.A.).

PODZIEL SIĘ