KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PKP Cargo

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PKP Cargo

05 października 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PKP Cargo. Decyzja KNF otwiera drogę do częściowej prywatyzacji spółki przez giełdę.

Fot. Jonatan Biel

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez PKP Cargo SA z siedzibą w Warszawie w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego)" – czytamy w komunikacie KNF.

Na podstawie prospektu zaoferowane zostaną istniejące akcje należące do akcjonariusza sprzedającego, PKP S.A. Po zakończeniu oferty, przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną sprzedane, PKP S.A. będą posiadały ponad 50 proc. kapitału zakładowego spółki (po uwzględnieniu emisji akcji dla pracowników).

- Przeprowadzenie oferty planowane jest na IV kwartał 2013 roku, zależnie od warunków rynkowych - podtrzymuje prezes PKP Cargo, Łukasz Boroń.

Papiery firmy zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym w Polsce, kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych oraz innym inwestorom instytucjonalnym poza USA.

Oferta publiczna PKP Cargo będzie wspierana przez szerokie grono banków zarówno polskich, jak i globalnych: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley & Co. International, pełniących funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współzarządzających Księgą Popytu. Dodatkowo Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełni funkcję Oferującego. Rolę Współzarządzających Księgą Popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi Współprowadzącymi Księgę Popytu są Dom Inwestycyjny Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.