Przygotowania Track Tec do zwiększenia produkcji

Przygotowania Track Tec do zwiększenia produkcji

10 października 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Do końca 2015 r. kolej powinna wykorzystać środki z UE na lata 2007-2013. Dotąd zakontraktowanych zostało ok. 13,6 z 21 mld zł. Spodziewając się przyspieszenia inwestycji Track Tec opracowuje ofertę logistyczną sprzyjającą sprawniejszemu wykonaniu robót.

Fot. Adam Brzozowski

Jak podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miesiąc temu podpisanych było już 34 umowy na łączną kwotę dofinansowania 12,3 mld zł. W ostatnim czasie zostały podpisane jeszcze dwie: na modernizację odcinka Koluszki – Częstochowa (dofinansowanie UE to 416,2 mln zł) oraz modernizację odcinka Warszawa Okęcie - Radom (883 mln zł z UE). W sumie więc zakontraktowano 13,6 mld zł. Do rozdysponowania zostało jeszcze ok. 7,4 mld zł.

Biorąc pod uwagę, że wydatki PLK na inwestycje w latach 2012-2013 wyniosą łącznie ok. 9 mld zł należy się spodziewać znacznego wzrostu nakładów na inwestycje. 

Według szacunków Track Tec w kolejnych latach wysokie tempo realizacji modernizacji, rewitalizacji infrastruktury kolejowej oraz wdrażania programów specjalnych, takich jak rozjazdowy i przejazdowy, będzie się utrzymywać. To z kolei wygeneruje rosnący popyt na materiały do ich realizacji.

Największy polski producent materiałów do budowy nawierzchni kolejowej Grupa Track Tec zapewnia, że jest w stanie sprostać takiemu zapotrzebowaniu.

- W ciągu ostatnich 3 lat produkcja podkładów kolejowych w zakładach w Goczałkowie i w Suwałkach wzrosła trzykrotnie. Na ten wzrost składają się ponad dwukrotnie większe dostawy na rynek krajowy oraz produkcja na eksport – mówi Krzysztof Niemiec z  Grupy Track Tec. - Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku będzie wykorzystanie istniejących rezerw produkcyjnych, stąd zakładany procentowo dwucyfrowy wzrost produkcji podkładów w 2014 r. W przypadku rozjazdów kolejowych, dostawy z zakładu Track Tec KolTram w Zawadzkiem są w 2013 roku wyższe o ponad 60 proc. niż w 2011. Tutaj także nastąpi istotny przyrost produkcji - dodaje.

Wchodząc naprzeciw potrzebie przyspieszenia inwestycji Track Tec usprawni proces dostawy bezpośrednio do odbiorcy. Największych efektów spodziewać się można w wyniku wdrożenia przewozów, na plac budowy, przęseł rozjazdów zmontowanych u producenta. Wykorzystanie do tego celu wagonów ze specjalistycznymi urządzeniami spowoduje, że czas zamknięć torowych ulegnie skróceniu, a uciążliwości dla przewoźników będą minimalizowane. To szczególnie ważne dla sprawnej realizacji programu rozjazdowego, obejmującego wymianę 700 rozjazdów w ciągu niecałych dwóch lat.

PODZIEL SIĘ