Polska kolej potrzebuje innowacji

Polska kolej potrzebuje innowacji

16 października 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

- Czas, aby rozmaite fora kolejowe stały się platformą uczciwej dyskusji o kolei i rzeczywistych reformach, a nie rozmową tych samych ekspertów o kolorze krawata Prezesa PKP - apeluje prof. Adam Prokopowicz, przewodniczący Rady Fundacji CATI.

Fot. Rafał Wilgusiak

Profesor Prokopowicz, ekspert w dziedzinie transportu, wykładowca uczelni w USA i Europie, zaznacza, że redukcja stawek dostępu zaproponowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe to na pewno nie panaceum na dławiącą PKP i innych przewoźników chorobę systemową kolei w Polsce. Dlatego, ze względu na ich znaczenie w Europie, trzeba podjąć uczciwą rozmowę na ten temat.

„Zbliża się kolejne Forum Kolejowe, Forum Innowacji Transportowych i liczne inne konferencje. Powstały różne klastry, fundacje i inne kółka wielbicieli podróży koleją, które jednak unikają dyskusji w ważnych sprawach, aby uniknąć konfrontacji z politycznie umocowanymi pracownikami spółek Skarbu Państwa” – pisze prof. Adam Prokopowicz.

Wymierne korzyści

„Proponuję i wzywam wszystkich zainteresowanych do takiej rozmowy: z Forum Kolejowego, Forum Innowacji, RBF, niezależnych i zależnych zrzeszeń przewoźników kolejowych (z Grupy PKP), klastrów, Fundacji Pro i Contra Kolej, inicjatyw różnej maści po hasłem „jak wyciągnąć pieniądze unijne niby na kolej”, uniwersytety i instytuty kolejowe itd. itp. Nie mówię już o Prezesach spółek Przewozy Regionalne, spółek marszałkowskich i samych Marszałkach, którzy skrzętnie ukrywają pomysły na reformy w biurkach i na tajnych spotkaniach.  Zapraszam ministra Tadeusza Syryjczyka, aby powiedział, co dzieje się z jego reformami z 1999 roku, Pana Prezesa Józefa Marka Kowalczyka i grupę jego prominentnych ekspertów kolejowych, oraz Prezydenta Leszka Miętka, aby włączyli się do poważnej dyskusji, jaka może i powinna wywiązać się w wyniku decyzji Trybunału Europejskiego. To może być kamyczek, który spowoduje lawinę i produktywne usprawnienia systemu kolejowego i transportowego w Polsce. Panom i Paniom Posłom, Panu Ministrowi Finansów i Transportu, Gospodarki i Rozwoju Regionalnego jestem w stanie udowodnić i pokazać, jakie wymierne korzyści można uzyskać z reformy kolejnictwa. W pieniądzu – bo rachunki trzeba płacić!” – zaznacza ekspert, nawiązując do możliwości wystąpienia poszkodowanych spółek kolejowych z roszczeniami wobec PKP PLK i Skarbu Państwa w wysokości nawet 13,5 miliarda złotych za zawyżone stawki dostępu.

„Czy zechcecie posłuchać, czy poczekamy na kolejny wyrok Trybunału Europejskiego, a może tak całe zarządzanie polską gospodarką warto przekazać do Brukseli, i taniej i szybciej. Zobaczymy czy to będzie początek czy koniec dyskusji, a co najważniejsze decyzji na temat polskich kolei. Być może wszystko to zakończy się kolejnym programem restrukturyzacji i prywatyzacji przygotowanym przez zacną firmę konsultacyjną za 10 milionów złotych i nic więcej – ale może nie? Ja jednak wierzę, że Pan Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych, tak jak zapowiadał publicznie, ujawni strukturę kosztów tej firmy. To będzie pierwszy krok do zrobienia tego, co zostało Pana poprzednikom uniemożliwione i zablokowane przez polityków oraz Ministrów Finansów” – uważa przewodniczący Rady Fundacji Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych.

Wspólne działania

„Być może II Forum Innowacji Transportowych, organizowane pod patronatem m.in. Unii Europejskiej, będzie dobrą platformą do takiej dyskusji. A może Kongres Kolejowy? Jak nie będziemy innowacyjni, to tak jak napisałem siedem lat temu, kolejarze będą zmuszeni jeździć do pracy rowerami. Innowacje w kolejnictwie i w ogóle w transporcie trzeba promować i nagradzać, obiektywnie i niezależnie, a nie w ramach grup interesów. Paradoksalnie, wymuszona obniżka cen dostępu do infrastruktury kolejowej jest na polskim rynku innowacją.  Pochwała i podziękowanie dla Pana Ministra i Pana Prezesa za to konkretne działanie– zapraszam po odbiór nagrody na II Forum Innowacji Transportowych!  Oby tak dalej. A my wszyscy, zróbmy coś, bo rachunki trzeba płacić!  Zapraszam i czekam na proaktywny odzew i do wspólnych inicjatyw – teraz jest szansa. Jak widać jest przyzwolenie i wsparcie sektora rządowego i prywatnego – wykorzystajmy to!” – pisze na zakończenie prof. Adam Prokopowicz.