ZNPK: spadki stawek są niewystarczające

ZNPK: spadki stawek są niewystarczające

17 października 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W opinii Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych stawki dostępu do infrastruktury PKP PLK powinny zostać obniżone o co najmniej 50 proc. Jakkolwiek obniżka o 20 proc. jest przełamaniem trendu i krokiem w dobrą stronę, to zaproponowany poziom stawek wciąż nie odpowiada oczekiwaniom rynku.

Fot. Rafał Wilgusiak

ZNPK z zadowoleniem odnotowuje istotną obniżkę stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, likwidację marży zysku zarówno dla indywidualnych jak i rocznych rozkładów jazdy (formalnie: marżę w wysokości 0 proc.), a także wysoką spójność wewnętrzną projektu cennika.

Osobną kwestią jest zniesienie marży zysku, będącej de facto pozacennikowym elementem systemu
stawek, który nie podlegał kontroli Prezesa UTK. Tym samym zarządca może dowolnie kształtować jej poziom i wpływać na ostateczny poziom kosztów poszczególnych kategorii przewoźników. W tej jednak kwestii należy zwrócić uwagę, iż co do zasady marża nie została zniesiona ostatecznie, tylko została ustanowiona na poziomie 0 proc. na najbliższy rozkład jazdy i z wyraźnym zaznaczeniem, że w przyszłych rozkładach jazdy może być przywrócona. W opinii ZNPK, całość opłat ponoszonych na rzecz PKP PLK przez przewoźników powinna podlegać kontroli Prezesa UTK, co jest warunkiem koniecznym dla stworzenia spójnego i sprawiedliwego systemu stawek dostępu.

Zgodnie z szacunkami związku, w chwili obecnej stawki są zawyżone o ok. 65 proc. Zaproponowana przez zarządcę obniżka według wyliczeń ZNPK: dla przewoźników towarowych wynosi ona ok. 25 proc., a po uwzględnieniu zniesienia marży zysku dla IRJ - nawet 30 proc.

„Oczekujemy dalszego obniżania stawek do poziomu wyrównującego koszty ponoszone przez przewoźników kolejowych i drogowych w przeliczeniu na 1 tonę towaru” – napisali przedstawiciele Związku w liście do Jakuba Majewskiego, wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Mimo zastrzeżeń, ZNPK zwrócił się do UTK o zatwierdzenie nowego cennika stawek.

Równocześnie Związek rekomenduje dokładne wyznaczenie zasadnego poziomu stawek, co jednak nie jest możliwe bez pełnej transparentności kosztów PKP PLK. „Przewoźnicy – jako klienci zarządcy – mają bardzo dobrą orientację co do zasadności ponoszenia poszczególnych kosztów. Wydaje się więc logicznym, iż wspólna – przewoźników, zarządcy oraz Prezesa UTK – debata nad zasadnością poszczególnych pozycji kosztowych byłaby dla zarządcy niezwykle cenna i umożliwiłaby lepsze wykorzystywanie środków”.

Czytaj cały wniosek ZNPK o zatwierdzenie stawek przez UTK oraz skrótową prezentację ilustrującą sposób analizy stawek przez ZNPK.