Regulacje UTK: nieprawidłowości na linii nr 133

UTK: nieprawidłowości na linii nr 133

17 października 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W wyniku przeprowadzonej kontroli na linii kolejowej 133 33 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, prezes UTK stwierdził zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i nakazał zarządcy infrastruktury, PKP PLK wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

Fot. Rafał Wilgusiak

Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie w dniu 15 października 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez PKP Polskie Linie Kolejowe polegało między innymi, na eksploatowaniu nawierzchni kolejowej: przy niezapewnieniu stabilności i trwałości konstrukcji, bez połączenia wszystkich nieizolowanych złącz szynowych łącznikami szynowymi w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej, przy niezapewnieniu czytelności znaków i brakach znaków kilometrowych i hektometrowych, niewłaściwie odwodnionej nawierzchni na długości odcinków izolowanych oraz braku odwodnienia infrastruktury kolejowej, na przejazdach.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł ZNPK: spadki stawek są niewystarczające ZNPK: spadki stawek są niewystarczające
Następny artykuł Korekta rozkładu w Kujawsko-pomorskiem Korekta rozkładu w Kujawsko-pomorskiem