Regulacje UTK ujednolica DSU dla pojazdów pasażerskich

UTK ujednolica DSU dla pojazdów pasażerskich

17 października 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W ramach dotychczasowych działań, związanych z zatwierdzaniem przez prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania dla pojazdów pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego zidentyfikował brak spójności składanej do UTK dokumentacji

Fot. Piotr Celiński

Braki zostały zauważone w obszarze norm i specyfikacji w ramach DSU, które dotyczą zapewnienia pasażerom bezpiecznych i komfortowych warunków podróży, w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

W celu ujednolicenia dokumentacji w ww. obszarze, niezbędne jest zapewnienie, by wszystkie DSU dla pojazdów pasażerskich, które mają być zatwierdzone przez Prezesa UTK, zawierały odniesienie do niżej wymienionych specyfikacji i norm. Każda, w zakresie dostosowanym do wyposażenia, w danym typie pojazdu:

  • PN-EN 13129 Klimatyzacja pojazdów linii głównych
  • PN-K-11010:1994 Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego wagonu
  • Karta UIC 553 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja wagonów pasażerskich

Urząd Transportu Kolejowego informuje,  że złożenie dokumentacji niekompletnej do Urzędu Transportu Kolejowego, wydłuża proces zatwierdzenia jej przez prezesa UTK, z uwagi na konieczność uzupełnienia wymienionych specyfikacji i norm.