KM chcą odrzucenia projektu stawek PLK

KM chcą odrzucenia projektu stawek PLK

18 października 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Propozycje stawek za dostęp do infrastruktury w 2014 r. wyraźnie dyskryminują przewoźników lokalnych i regionalnych. Nowy projekt cennika jest korzystny dla PKP Intercity, która wchodzi w skład tej samej, co zarządca infrastruktury kolejowej, Grupy PKP – uważają Koleje Mazowieckie.

Fot. Rafał Wilgusiak

Samorządowa spółka przeprowadziła analizę konsekwencji wprowadzenia nowej taryfy opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej w przyszłym roku, zaproponowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Wynika z niej, że całkowity koszt usług związanych z korzystaniem z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK, a więc obejmujących również finansowanie usług dodatkowych (np. opłata tory postojowe), w 2014 roku ulegnie obniżce o ok. 7,75 proc. Znacząco wzrosną jednak inne koszty: dostępu do linii drugorzędnych i mających znaczenie lokalne, opłaty peronowe i opłaty dodatkowe.

Drożej na liniach lokalnych

- Analizując projekt cennika PKP PLK zauważyć można, że zarządca infrastruktury zamierza wprowadzić podwyżkę stawek na liniach lokalnych i drugorzędnych (na przykład linia nr 22 Radom – Drzewica czy linia nr 27 Nasielsk – Sierpc, na których swoje połączenia realizują Koleje Mazowieckie, wzrośnie o 1,5 proc.). I to mimo tego, że rok temu stawki na tych liniach zostały podniesione średnio o blisko 20 proc. – informuje przewoźnik.

PKP PLK zaproponowały ponadto skokowe zmiany stawek za pociągokilometr zamówionej i zrealizowanej pracy eksploatacyjnej, uzależniony wyłącznie od masy brutto pociągów. Skorzysta na tym najbardziej PKP Intercity, ale nie Koleje Mazowieckie, których pociągi objęte mają być jedynie niewielkimi zmianami stawek.

Więcej za postój przy peronach

W przypadku przyjęcia proponowanych przez PKP PLK stawek za korzystanie z peronów, Koleje Mazowieckie w odniesieniu do dotychczas ponoszonych opłat za zatrzymania pociągów, poniosą również wyższe o przeszło 300 proc. koszty zatrzymań na stacjach i przystankach osobowych. Obecne założenia cennika PLK określają jednolitą stawkę za zatrzymanie, niezależną od długości postoju. Tym samym, przewoźnicy oferujący połączenia lokalne i wojewódzkie, którzy dotychczas ponosili niższe opłaty za postój pociągu do 1 minuty, zapłacą za zatrzymania więcej, zaś przewoźnicy wykonujący przewozy międzywojewódzkie, realizując mniejszą liczbę zatrzymań na stacjach, za to zajmując na dłużej krawędzie peronowe, zapłacą nieporównywalnie mniej.

Kosztowne komunikaty megafonowe

Ponadto zmieniony przez PKP PLK sposób naliczania opłat za usługę wygłaszania komunikatów megafonowych i obsługę urządzeń informacji wizualnej na stacjach, dla Kolei Mazowieckich kryje za sobą niemal 80-procentową, niczym nieuzasadnioną podwyżkę za te usługi. Usługi dodatkowe, związane  chociażby z opracowaniem warunków przejazdu pociągów uruchamianych doraźnie, będą kosztować niemal 27,5 proc. więcej.

Zmiany niekorzystne

Propozycje stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej w roku 2014, przedstawione przez PKP Polskie Linie Kolejowe, w wielu punktach zawierają niczym nieuzasadnione podwyżki opłat i są zdecydowanie niekorzystne dla przewoźników lokalnych i regionalnych. Za 2012 rok Koleje Mazowieckie za usługę dostępu do infrastruktury zapłaciły PKP PLK kwotę prawie 121 mln zł, co stanowi ponad 20 proc. całkowitych kosztów działalności spółki za 2012 rok. Opłaty ponoszone z tytułu korzystania z infrastruktury kolejowej są zatem znaczącą pozycją w budżecie spółki, mającą istotny wpływ na jej wyniki finansowe.

Koleje Mazowieckie zwróciły się już do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o odrzucenie projektu cennika.