PKP Cargo obsłuży bocznię KWK Sośnica - Makoszowy

PKP Cargo obsłuży bocznię KWK Sośnica - Makoszowy

25 października 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Cargo  przez 12 miesięcy będzie odpowiedzialne za kompleksową obsługę bocznicy Kompanii Węglowej Oddziału KWK Sośnica - Makoszowy.

Fot. PKP Cargo

Kompania Węglowa przeprowadziła wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Swoje oferty złożyli: CTL Maczki-Bór (24 351 000 zł brutto), konsorcjum PKP Cargo Service, PKP Cargo (24 250 000 zł brutto) oraz DB Schenker Rail Polska (24 252 000 zł brutto).

Oferta konsorcjum PKP Cargo Service oraz PKP Cargo uzyskała 100 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert. Zamówienie będzie realizowane od 1 stycznia 2014 r.

Zakres usług obejmuje wykonywanie prac manewrowych wagonami próżnymi, ładownymi węglem i innymi materiałami na terenie bocznicy kolejowej Oddziału KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica i Ruch Makoszowy obejmujących: przygotowanie wagonów pod załadunek, odstawianie próżnych, czystych i zdatnych do załadunku wagonów z torów zdawczoodbiorczych pod załadunek węgla oraz zabieranie ich po załadunku z torów ładunkowychi odstawianie na tory zdawczo-odbiorcze oraz zestawianie i formowanie pociągów na torach zdawczych według potrzeb.

W okresie realizacji zamówienia przewiduje się ważenia kontrolne:

Dla bocznicy Sośnica:

  • załadowanych wagonów w ilości ok. 160 sztuk,
  • wskazań wag wagonowych w ilości ok. 80 ważeń.

Dla bocznicy Makoszowy:

  • załadowanych wagonów w ilości ok. 70 sztuk,
  • wskazań wag wagonowych w ilości ok. 50 ważeń.
PODZIEL SIĘ