Zakończono rozbudowę stacji Wola Baranowska LHS

Zakończono rozbudowę stacji Wola Baranowska LHS

04 listopada 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP LHS zakończyła inwestycję w zakresie rozbudowy stacji Wola Baranowska LHS wraz z budową placu ładunkowego. Inwestycja wyniosła 23,7 mln zł i zrealizowana została ze środków własnych spółki.

Fot. PKP LHS

W ramach zadania inwestycyjnego infrastruktura stacji powiększyła się o dwa tory o łącznej długości  2.425,8 m, nowe rozjazdy oraz plac wyładunkowy o powierzchni 33 tys. m2. Wykonano również oświetlanie placu, przebudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę urządzeń srk. Stacja Wola Baranowska LHS przystosowana została do przyjmowania większej ilości ładunków, jednocześnie poprawiły się standardy związane z czynnościami przeładunkowymi. Rozbudowany układ torowy zwiększył zdolności przepustowe usprawnił prace manewrowe na stacji. Duży, oświetlony i utwardzony plac wyładunkowy stworzył możliwości związane z wyładunkiem i tymczasowym składowaniem towarów.

Stacja Wola Baranowska LHS ze względu na korzystną lokalizację i bliskie położenie odbiorów towarów odgrywa znaczącą rolę w procesie przewozowym po linii LHS i jest  ważnym punktem przeładunkowym. Zakończona inwestycja na stacji daje naszym obecnym i przyszłym Klientom wymierne korzyści.