Jarosław Pawluk Człowiekiem Roku Transportu Szynowego

Jarosław Pawluk Człowiekiem Roku Transportu Szynowego

07 listopada 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Jarosław Pawluk, prezes zarządu Grupy Track Tec, wiodącego dostawcy elementów nawierzchni kolejowej, został nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem „Człowiek Roku Transportu Szynowego”.

Fot. Track Tec

Nagroda została przyznana w ramach konkursu „Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei”, będącego jedną z najbardziej cenionych inicjatyw tego typu w branży kolejowej, organizowanego przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Railway Business Forum. Nadrzędnym celem konkursu jest uhonorowanie za wybitne osiągnięcia osób, które poprzez swoją działalność zawodową przyczyniają się do rozwoju transportu szynowego w Polsce.

– Od początku mojej działalności zawodowej towarzyszy mi przekonanie o potrzebie nieustannego rozwoju branży. Zarówno w przypadku aktualnie zarządzanej spółki – Track Tec, jak również założonej przeze mnie spółki CTL Logistics. Cieszy mnie fakt, że moje zaangażowanie na rzecz polskiego kolejnictwa, będące ich udziałem, zostało docenione. Zawsze priorytetem była i będzie dla mnie najwyższa jakość produkcji i usług. To strategia, która procentuje nie tylko w biznesie, ale również ma istotne znaczenie w kontekście szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju – podsumował Jarosław Pawluk, prezes zarządu Track Tec.

Aktualnie Grupa Track Tec, prężnie rozwija działalność zarówno na rynku krajowym, jak również poza Polską. Od początku działalności wśród kluczowych innowacji oferowanych przez Track Tec warto wymienić m.in.:

  • opracowanie, jako pierwszy krajowy producent, konstrukcji prototypowego i największego jak dotąd w Polsce rozjazdu o średnicy 2500 m;
  • pozyskanie wagonów i wyposażenie ich w specjalistyczne urządzenia umożliwiające przewóz zmontowanych przęseł rozjazdów, dzięki czemu możliwe jest skrócenie o połowę czasu zamknięć torowych potrzebnych na wymianę rozjazdów kolejowych a tym samym ograniczenie utrudnień dla przewoźników na liniach eksploatowanych;
  • opracowanie rozwiązania, którego  przewagą  jest zmniejszenie nakładów finansowych na utrzymanie rozjazdów w trakcie ich eksploatacji (tzw. rolki podiglicowe zintegrowane z płytą ślizgową).

Działalność Track Tec, na różnych polach, jest doceniana również przez rynek. Na ostatnich Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2013 Spółka została wyróżniona aż trzema nagrodami – w Konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego za projekt usprawniający pracę rozjazdu kolejowego, nagrodą MediaKreator za aktywną politykę informacyjno-promocyjną oraz za najlepsze stoisko firmowe z ponad 500 wystawców z 25 krajów.

PODZIEL SIĘ