Gmina przejęła przystanek kolejowy Sanok Miasto

Gmina przejęła przystanek kolejowy Sanok Miasto

12 listopada 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Gmina Miasta Sanok na podstawie umowy zawartej z PKP S.A. stała się właścicielem działki z budynkiem przystanku kolejowego Sanok Miasto.

Fot. Silar, Wikimedia

Na fali niedawnych decyzji PKP o zbywaniu majątku kolejowego, władze miasta otrzymały propozycję przejęcia nieodpłatnie działki z budynkiem przystanku Sanok Miasto. Radni zgodzili się na nieodpłatne nabycie przez miasto prawa użytkowania wieczystego działki o powierzchni 0,0832 ha wraz z prawem własności zlokalizowanego na tej działce budynku.

Przystanek ten, obok dworca głównego i przystanku Sanok Dąbrówka, jest częścią infrastruktury kolejowej obsługującej ruch pasażerski w Sanoku. Mieszczą się w nim kasy biletowe, poczekalnia i pomieszczenie dróżnika.

Samorząd zamierza wydzierżawić komuś lub użyczyć przejętą nieruchomość.
- Chcielibyśmy zaoferować najemcy obiekt dawnej poczekalni wraz z zapleczem do wykorzystania pod działalność, która wzbogaci ofertę usługową południowego śródmieścia. Zależy nam na tym, aby obiekt ten żył i został ładnie odnowiony. Co do ewentualnej działalności w nim prowadzonej, chcemy zwrócić się do chętnych inwestorów, żeby zgłaszali swoje propozycje do Urzędu Miasta – mówi Ziemowit Borowczak, zastępca Burmistrza Sanoka.

Warto dodać, że obiekt w niewielkiej części musi zachować funkcję obsługi ruchu pasażerskiego.

PODZIEL SIĘ