Znikną pociągi z trasy Kutno - Kaliska Kujawskie

Znikną pociągi z trasy Kutno - Kaliska Kujawskie

22 listopada 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Likwidacja kolejowych połączeń regionalnych na odcinku Kaliska Kujawskie – Kutno staje się faktem. Urząd Marszałkowski w Łodzi zdecydował o zaprzestaniu od 1 stycznia 2014 r. finansowania tej trasy - poinformował Damian Grabowski, prezes Arrivy RP, która dążyła do utrzymania bezpośrednich połączeń z Torunia do Kutna.

Fot. Mikołaj Manowski

Arriva RP na podstawie umowy zawartej z województwem kujawsko-pomorskiego, od 15 grudnia 2013 r. będzie świadczyć usługi przewozowe na linii nr 18 na odcinku Toruń – granica województwa kujawsko-pomorskiego z województwem łódzkim (stacja Kaliska Kujawskie).

Pociągi miały docierać do Łodzi

„Biorąc jednak pod uwagę dobro podróżnych i zachowanie ciągłości połączeń na ważnej komunikacyjnie linii nr 18, od momentu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego podejmowaliśmy działania zmierzające do utrzymania połączeń bezpośrednich, w pierwotnym założeniu do Łodzi. Urząd Marszałkowski taką możliwość wykluczył, informując nas, że porozumienie ze spółką Przewozy Regionalne może obejmować realizacje połączeń do stacji Kutno” – napisał Damian Grabowski w liście do marszałków tych dwóch województwa.

Po wielomiesięcznych negocjacjach wypracowano kompromis między Arrivą a PR. 25 września podpisano umowę o wzajemnym podwykonawstwie. Zgodnie z tym porozumieniem, Arriva miała realizować wszystkie połączenia między województwem kujawsko-pomorskim a Kutnem. Na odcinku od granicy województwa do Kutna ma je realizować jako podwykonawca PR.

Wypracowany model był na konsultowany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkim i zarówno marszałek jak i dyrektor Departamentu Infrastruktury Teresa Woźniak, osobiście oraz w korespondencji wyrażali pełną akceptację dla tego rozwiązania.

…nie pojadą nawet do Kutna

„Z tym większym zaskoczeniem przyjęliśmy, przekazaną pod koniec października informację o decyzji zaprzestania finansowania tego odcinka od 1 stycznia 2014 roku” – ubolewa prezes Arrivy. Dodaje, że taki krok nie znajduje również umocowania w procesie postępowania przetargowego, gdyż w ogłoszenie wstępne z 23 sierpnia, obejmowało przedmiotowy odcinek.

„Podkreślamy, że nigdy w tych rozmowach z Urzędem Marszałkowskim nie pojawiła się informacja o zamiarze zaprzestania finansowania w/w odcinka. Przeciwnie wszystkie informacje potwierdzały, że Województwo Łódzkie jest zwolennikiem rozwiązania polegającego na prowadzeniu przewozów na tym odcinku przez spółkę Arriva RP jako podwykonawcy spółki Przewozy Regionalne” - zaznaczył Grabowski.

Zobacz skan listu prezesa Arrivy do marszałków

Z związku z tym, że Przewozy Regionalne posiadają umowę z Urzędem Marszałkowskim na ten odcinek na rok kalendarzowy 2013, Arriva wykonywałaby przewozy jako podwykonawca w okresie 15-31 grudnia. Brak zapewnienia finansowania oznacza, że od 1 stycznia 2014 r. zanikną przewozy o charakterze regionalnym pomiędzy województwami kujawsko-pomorskim i łódzkim.

Utrudnienia dla mieszkańców

„Szansa na utrzymanie połączeń od 1 stycznia 2014 r. została utracona. Mamy jednak nadzieję, że biorąc pod uwagę dobro podróżujących koleją regionalną uda się Panom ostatecznie wypracować porozumienie umożliwiające prowadzenie przewozów kolejowych na styku obu województw" - napisał na zakończenie listu prezes Arrivy.

Interwencję w celu utrzymania połączeń podjęli przedstawiciele lokalnych samorządów, wskazując na znaczną liczbę osób korzystających z tych połączeń i istotne skutki społeczne dla mieszkańców odciętych od możliwości korzystania z kolei regionalnej. Z usług kolei na odcinku Kaliska Kujawskie – Kutno w ciągu doby korzysta średnio 600 osób.

Samorządowcy wskazują, że brak połączeń wpłynie na obniżenie komfortu codziennych dojazdów do miejsc pracy i szkół, jak też na sytuację zawodową i finansową rodzin z tych miejscowości. W wielu przypadkach kolej jest dla nich jedynym tanim środkiem transportu.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Karta Warszawiaka – jak będzie działać? Karta Warszawiaka – jak będzie działać?
Następny artykuł II linia metra: ruchome schody na stacjach II linia metra: ruchome schody na stacjach