Regulacje Akcja plakatowa UTK nt. przeciwdziałaniu kradzieży

Akcja plakatowa UTK nt. przeciwdziałaniu kradzieży

25 listopada 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Rozpoczęła się akcja oplakatowywania okolic i miejsc, szczególnie narażonych na kradzież i dewastację infrastruktury kolejowej.

Fot. UTK

Pierwsze plakaty UTK trafiły do regionu, najbardziej zagrożonego procederem, czyli na Śląsk, okręgu katowickiego. Tam statystyki dewastacji infrastruktury są najwyższe. Urząd Transportu Kolejowego ma nadzieję, że akcja podniesie lokalną świadomość przede wszystkim mieszkańców i pracowników kolejowych, którzy zaangażują się i podejmą działania interwencyjne, przynajmniej poinformowania SOK tel. 22 474 0000, policji 997 czy po prostu zadzwonienia na 112.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć akcję kolportażu mogą pobrać plik z plakatem UTK do druku.

W 29 października 2013 roku, działania prowadzone w ramach Memorandum zainicjowanego przez UKE, URE oraz UTK zostały włączone do katalogu działań rządowego programu „Razem bezpieczniej”, opracowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”, który został przyjęty przez Radę Ministrów 18 listopada 2006 roku.

Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego i ma za cel przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeństwa w programie „Razem bezpieczniej” określono obszary działania i kierunki aktywności zaangażowanych podmiotów. Jednym z jego podstawowych założeń jest poprawa bezpieczeństwa powszechnego, a w tym przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Program ma charakter rządowy, a zatem jego realizacja obejmuje nie tylko działania MSW, ale również pozostałych resortów, zaangażowanych w prace na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także działania administracji samorządowej i instytucji pozarządowych.
Przypomnijmy, że celem Memorandum jest podjęcie i prowadzenie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji urządzeń infrastruktury technicznej, przewodów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i kolejowych.