PLK wygrywają przed sądem w sporze z IC

PLK wygrywają przed sądem w sporze z IC

09 grudnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację PKP Intercity od wyroku Sądu Okręgowego przyznając tym samym rację Prezesowi UTK ws. ustalenia warunków udostępnienia infrastruktury kolejowej w rozkładzie jazdy od 11 grudnia 2011 r. do 8 grudnia 2012 r.

Fot. Dominik Skudlarski

W opinii PKP Intercity zarządca infrastruktury nie mógł zgodnie z przepisami na jednej linii stosować różnej wysokości stawki jednostkowe opłaty podstawowej, które zatwierdził prezes UTK. Dlatego PKP IC odwołało się do sądu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w pełni podzielił stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, iż przepisy w sprawie dostępu i korzystania z infrastruktury uprawniają do przyjęcia założenia, iż stawkę jednostkową opłaty podstawowej można różnicować w zależności od kategorii linii kolejowej, przy jednoczesnym uznaniu, iż dana linia kolejowa może być podzielona na odcinki, do których przypisane są dane kategorie linii kolejowych. W ocenie Sądu Apelacyjnego przepisy pozwalają więc na uznanie, iż dana kategoria linii kolejowej nie musi odnosić się do całej linii kolejowej, ale może być również powiązana z odcinkiem linii kolejowej.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, jako regulator rynku transportu kolejowego jest uprawniony nie tylko do zatwierdzania opłat, ale sprawuje również nadzór nad niedyskryminującym dostępem przewoźników kolejowych do infrastruktury kolejowej, oraz nadzór nad równoprawnym traktowaniem przez zarządców wszystkich przewoźników kolejowych.

Sprawa odbyła się przy udziale zainteresowanej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Zmiany w rozkładzie PR na Lubelszczyźnie Zmiany w rozkładzie PR na Lubelszczyźnie
Następny artykuł Krakowski długi tramwaj dostarczy Pesa Krakowski długi tramwaj dostarczy Pesa