Coraz nowocześniejsza diagnostyka PLK

Coraz nowocześniejsza diagnostyka PLK

11 grudnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Co roku Centrum Diagnostyki Polskich Linii Kolejowych bada ok. 100 tys. torów, setki rozjazdów i urządzeń kontrolujących wagony. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wykwalifikowana kadra i stale unowocześniany sprzęt. Już w kwietniu 2015 r. diagności PLK będą mieli do dyspozycji nowy pojazd wyposażony w bezdotykowy, laserowy system pomiarowy.

Fot. Rafał Wilgusiak

Centrum Diagnostyki odpowiada za ocenę stanu technicznego infrastruktury kolejowej, planowanie jej utrzymania i remontów oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pociągów. Pole działania PLK w tej sferze zostanie poszerzone dzięki nowemu pojazdowi, który pozwoli na jeszcze dokładniejszą i szerszą ocenę stanu toru, dzięki jednoczesnej rejestracji wszystkich parametrów toru umożliwiającej wychwytywanie wszelkich nieprawidłowości.

- Cały czas podnosimy poziom diagnostyki w PLK. W listopadzie podpisaliśmy umowę na budowę i dostawę nowoczesnego pojazdu pomiarowego z urządzeniami laserowymi do pomiaru geometrii toru - mówi Jerzy Materna, dyrektor Centrum Diagnostyki PLK.

Wykryje każdą usterkę

Warty ponad 40 mln zł nowy pojazd poszerzy i usprawni badanie infrastruktury. Dostarczy je polsko – włoskie konsorcjum. - W pojeździe będzie zainstalowana najnowocześniejsza aparatura. Dzięki temu wykonanie pomiarów będzie globalne zarówno w zakresie torów, jak i otoczenia tego toru, w tym sieci trakcyjnej – mówi Jerzy Materna, dyrektor Centrum Diagnostyki PLK.

- Maszyna wykryje najmniejsze pęknięcia szyn i ich nierówności. Posłuży do tego zamontowany na pojeździe specjalny laser. Wszystkie pomiary będą się odbywały bezdotykowo. Miejsca badań wyznaczy zamontowany system nawigacji satelitarnej GPS – dodaje Robert Kuszewski, zastępca dyrektora Centrum.

Pomiary z prędkością 160 km/h

Wyposażenie nowego pojazdu zapewni optyczny, laserowy pomiar geometrii toru i szyny, wideo inspekcję, skaning elementów infrastruktury, pomiar parametrów sieci trakcyjnej, pomiar przyspieszeń na maźnicach (oddziaływanie dynamiczne), pomiar torowych urządzeń oddziaływania pociągu. Pojazd będzie mógł prowadzić badania z prędkością 160 km/h przez całą dobę, również w porze nocnej, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Niezawodność przez 10 lat

Pojazd zapewni dużą sprawność realizacji pomiarów infrastruktury, wysoką trwałość i niezawodność, a także niskie koszty eksploatacji, minimalizację negatywny wpływ na środowisko, dobry komfort pracy i wypoczynek załogi. Nie będzie też zakłócać pracy urządzeń infrastruktury kolejowej.

Maszyna będzie miała dwa stanowiska operatorów systemów pomiarowych. W pojeździe będzie możliwa wstępna obróbka danych. Niezawodność systemu pomiarowego oszacowano na co najmniej 10 lat.

W ciągu najbliższych dwóch lat Polskie Linie Kolejowe zamierzają zakupić drugi tego rodzaju pojazd.

Codzienna diagnostyka

Pojazd będzie uzupełnieniem codziennej pracy kolejarzy z Centrum Diagnostyki, którzy za pomocą specjalistycznej aparatury monitorują stan techniczny torów, kontrolując m.in. czy w szynach nie powstały wady, czy nie doszło do odkształceń, diagnozują też stan rozjazdów, miejsca połączeń szyn i skrajnie budowli kolejowych.

- Działanie Centrum Diagnostyki to stałe czuwanie nad bezpieczeństwem transportu kolejowego. Kontrolujemy i analizujemy stan techniczny infrastruktury m.in. dzięki diagnostyce elementów toru, badaniom szyn i elementów rozjazdów. Sprawdzamy urządzenie automatyki. Wykorzystujemy w tym celu najnowocześniejszy sprzęt i systemy pomiarowe – mówi dyrektor Jerzy Materna.

Centrum prowadzi pomiary diagnostyczne nawierzchni (geometria torów) i elementów infrastruktury drogi kolejowej (skrajnia budowli), pomiary profilu poprzecznego i podłużnego szyn dla potrzeb kwalifikacji szyn do reprofilacji i odbioru robót regeneracyjnych. Zajmuje się badaniami defektoskopowymi nawierzchni kolejowej (szukanie i ujawnianie wad i uszkodzeń powierzchniowych i wewnętrznych tej nawierzchni - szyny i elementy rozjazdów, złącza szynowe) oraz diagnostyką funkcjonalną urządzeń automatyki poprzez symulacje stanów awaryjnych taboru. Dodatkowo, nadzoruje, kontroluje i ocenia wykonywane złącza szynowe oraz badania terenowe i laboratoryjne jakości połączeń. Ponadto, prowadzi odbiór elementów nawierzchni kolejowej o wymaganej jakości, przeznaczonych do zabudowy w infrastrukturę kolejową.