PKP Intercity będzie przyjmować reklamacje

PKP Intercity będzie przyjmować reklamacje

17 grudnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym odszkodowania z tytułu opóźnienia pociągu, PKP Intercity deklaruje ponowne rozpatrzenie, na wniosek podróżnego, reklamacji dotyczących wypłaty odszkodowania.

Fot. Mikołaj Manowski

Dotyczy to opóźnień pociągów międzynarodowych i krajowych EIC/Ex oraz tych wniosków, które wpłynęły do PKP Intercity wraz z kompletem wymaganych dokumentów w okresie od 26 września 2012 r. do 26 września (dnia ogłoszenia wyroku TS) i zostały rozpatrzone negatywnie.
Odszkodowanie nie przysługuje za podróże odbyte pociągami TLK w połączeniach krajowych.

Pasażerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli opóźnienie nie przekracza 60 minut lub jeśli pasażer został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli opóźnienie w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy jest krótsze niż 60 minut.

Odszkodowanie nie będzie wypłacane jeśli wynosiłoby nie więcej niż 4 euro dla jednej osoby.

PODZIEL SIĘ