Regulacje WSA oddala skargę PLK na decyzję UTK ws. stacji Baby

WSA oddala skargę PLK na decyzję UTK ws. stacji Baby

22 grudnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że 19 grudnia Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał skargę PKP Polskich Linii Kolejowych na decyzje Prezesa UTK w sprawie nieprawidłowości na stacji Baby.

Fot. Adam Brzozowski

Decyzja Prezesa UTK, od której odwoływały się PKP PLK, utrzymywała wcześniejszą decyzję (z 24 kwietnia) w przedmiocie wyeliminowania możliwości podawania sprzecznych wskazań sygnałów przez semafory wjazdowe i wyjazdowe stacji Baby na linii kolejowej nr 1, a także wprowadzenia na stacji Baby ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił w całości skargę PKP PLK jako oczywiście niezasadną.

WSA uznał, iż decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (nr TO1-0211-03/2013) w przedmiocie wyeliminowania możliwości podawania sprzecznych wskazań sygnałów przez semafory wjazdowe i wyjazdowe oraz wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego stacji Baby, jak i decyzja nr DN-0211-42/2013 utrzymującą w mocy decyzję była prawidłowa.

WSA w ustnych motywach rozstrzygnięcia ponadto wskazał, iż bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest wartością nadrzędną, a zdrowie i życie ludzkie winno podlegać szczególnej ochronie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny.

PODZIEL SIĘ