Fuzja w Grupie ZUE: ZUE S.A. przejęło PRK w Krakowie

Fuzja w Grupie ZUE: ZUE S.A. przejęło PRK w Krakowie

24 grudnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Nastąpiło, zapowiadane od kilku miesięcy, połączenie ZUE S.A. (jako spółki przejmującej) z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie (jako spółki przejmowanej). Fuzja dwóch spółek wykonawczych w jeden podmiot ma przynieść znaczne oszczędności i zwiększyć efektywność Grupy ZUE.

Fot. K. Lesińska, MPK Poznań

Połączenie spółek nastąpiło przez przeniesienie całego majątku PRK w Krakowie na ZUE S.A. Akcjonariusze  Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie stali się tym samym udziałowcami w ZUE S.A.

Połączenie spółek to naturalna konsekwencja wewnętrznej integracji Grupy ZUE, niosąca wraz z sobą dalsze usprawnienie działania i pełniejsze wykorzystanie jej potencjału. Decyzja ta ma uprościć strukturę korporacyjną oraz usprawnić procesy operacyjne. W niedalekiej przyszłości ma też nastąpić połączenie spółek projektowych w ramach Grupy.

„Dla naszych partnerów oznacza to zachowanie dotychczasowych standardów współpracy i jakości świadczonych usług. Żywimy przekonanie, że zmiana przełoży się na dalszy rozwój Grupy ZUE" – czytamy w komunikacie Grupy ZUE.