UTK ogranicza eksploatację lokomotyw SU42 i SP32

UTK ogranicza eksploatację lokomotyw SU42 i SP32

30 grudnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, decyzjami z 27 grudnia 2013 roku, ograniczył eksploatację czterech pojazdów kolejowych, lokomotyw spalinowych SU42 i SP32 należących do Przewozów Regionalnych do przypadków wykonywania przewozów kolejowych w sposób gwarantujący bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

Fot. Kuba Gułajewski

Podczas wykonywania przez UTK czynności kontrolnych stwierdzono, że przy jeździe lokomotywami SU42 i SP32 „kabiną do tyłu” występuje ograniczenie widoczności szlaku kolejowego, wskaźników i semaforów usytuowanych przy poszczególnych torach linii kolejowych. Maszynista nie ma m.in. bezpośredniego dostępu do hamulca zespolonego i urządzeń czujności. Ponadto odnotowano, że przy jeździe lokomotywą SU42-536 „kabiną do przodu” występuje ograniczenie obserwacji szlaku kolejowego przez maszynistę. W toku kontroli ustalono również, że na podstawie wykazu pracy lokomotyw, wskazane pojazdy kolejowe przewoźnika prowadzą rozkładowe pociągi pasażerskie m.in. na szlaku Krzyż – Piła i Piła – Chojnice.

Przewoźnik eksploatował przedmiotowe pojazdy, które nie spełniały wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ustawy o transporcie kolejowym, tj. były eksploatowane bez zachowania wymagań technicznych i organizacyjnych określonych we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych, tj. z uchybieniem wymagań zawartych w karcie UIC 651, co polegało na eksploatacji lokomotyw przy braku pełnej widoczności szlaku kolejowego z kabiny maszynisty.

Eksploatacja pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu osób niespełniających norm określonych w krajowych specyfikacjach technicznych, w tym tak zasadniczych jak właściwa widoczność szlaku kolejowego z kabiny maszynisty, w ocenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego bezpośrednio zagrażała bezpieczeństwu ruchu kolejowego oraz zdrowiu i życiu pasażerów.

Podjęte działania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu wyegzekwowanie obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

PODZIEL SIĘ