Wspólny Bilet ZTM – KM - WKD w 2014 r.

Wspólny Bilet ZTM – KM - WKD w 2014 r.

02 stycznia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów aglomeracji warszawskiej, również w 2014 r. Koleje Mazowieckie umożliwiły przejazdy swoimi pociągami na podstawie ważnych biletów Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Zarządu Transportu Miejskiego.

Fot. Dominik Skudlarski

Przejazdy te są możliwe na określonych trasach i na podstawie określonych biletów.

Podróżni posiadający ważny bilet okresowy ZTM (imienny lub na okaziciela, normalny lub ulgowy): dobowy, 3-dniowy, weekendowy, weekendowy grupowy, 30-dniowy, 90-dniowy, seniora, dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, mogą korzystać z przejazdów pociągami osobowymi KM:

  • w  obszarze ograniczonym stacjami (przystankami osobowymi) znajdującymi się w I strefie ZTM: Warszawa Ursus (od 7 stycznia 2014 r. Warszawa Ursus Niedźwiadek), Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Zacisze – Wilno, Warszawa Rembertów (dla pociągów kursujących w kierunku Wołomina), Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Lotnisko Chopina, tj. pomiędzy wszystkimi stacjami i przystankami osobowymi znajdującymi się w pierwszej strefie taryfowej ZTM;
  • na odcinkach leżących w II strefie biletowej ZTM: Warszawa Ursus (od 7 stycznia 2014 r. Warszawa Ursus Niedźwiadek) – Pruszków, Warszawa Gołąbki – Płochocin, Warszawa Choszczówka – Legionowo Przystanek, Warszawa Choszczówka – Legionowo Piaski, Warszawa Wola Grzybowska – Sulejówek Miłosna, Warszawa Falenica – Śródborów, Warszawa Jeziorki – Zalesie Górne.

Bilety ZTM jednorazowe  przesiadkowe i inne niż wyżej wymienione nie są honorowane, czyli nie uprawniają do przejazdów pociągami KM.

Podróżni jadący pociągiem KM z miejscowości położonych poza obszarem stosowania Wspólnego Biletu ZTM - KM - WKD zobowiązani są do nabycia biletu Kolei Mazowieckich na dojazd do stacji granicznej obszaru obowiązywania oferty.

Przewóz rzeczy i zwierząt

Można również przewozić rzeczy (w tym rower) i zwierzęta zgodnie z zasadami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez ZTM bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat.

Aktywacja biletu

Przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich odbywa się na podstawie ważnego biletu okresowego ZTM, o którym mowa wyżej, tj. wcześniej aktywowanego/skasowanego. Podróżny z nieaktywnym biletem ZTM zakodowanym na Warszawskiej Karcie Miejskiej zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu z żądaniem aktywacji tego biletu. W  przeciwnym wypadku podróżnego uznaje się za jadącego bez ważnego biletu.

Windykacja należności

Windykacja należności z tytułu przejazdu (przewozu) w pociągu KM bez ważnego biletu okresowego ZTM lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu odbywa się na zasadach obowiązujących w Kolejach Mazowieckich.

Linia wołomińska

Ze wspólnego biletu na razie nie będą mogli skorzystać pasażerowie Kolei Mazowieckich korzystający z pociagów kursujących na linii wołomińskiej. Niebawem rozpoczną się rozmowy przewoźnika z przedstawicielami ZTM włodarzami gmin znajdującymi się na tej linii w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dt. przywrocenia Wspólnego biletu również i na tą linię.

Źródło: ZTM Warszawa

PODZIEL SIĘ