UTK stwierdził nieprawidłowości na linii kolejowej Piła Północ - Ulikowo

UTK stwierdził nieprawidłowości na linii kolejowej Piła Północ - Ulikowo

08 stycznia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

W wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe stwierdzającej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, prezes UTK zobligował przedsiębiorcę do wskazania i wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych.

Fot. Michał Wójcicki

Ograniczenia mają być wprowadzone na linii kolejowej nr 403 Piła Północ – Ulikowo, na odcinku Cybowo – Prostynia. Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podlega natychmiastowej wykonalności. Są one niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu.

W wyniku kontroli stwierdzono, że zarządca infrastruktury utrzymuje przedmiotowy odcinek linii kolejowej w stanie niezapewniającym bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym eksploatuje go przy bardzo dużej liczbie uszkodzeń podkładów żelbetowych (typu BS 66). Uszkodzenia stwierdzono w części podszynowej z rysami podłużnymi i pęknięciami, złamaniami, odpryskami, wykruszeniami betonu w miejscach zamocowania podkładki, widocznym zbrojeniem, podkładkami zagłębionymi oraz brakiem wkrętów.

Jednocześnie prezes Urzędu Transportu Kolejowego, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 14 ust. 4 Ustawy o transporcie kolejowym, wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządców w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Konsekwentne działania nadzorcze Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

PODZIEL SIĘ